onsdag 5 februari 2014

Högt tempo i en framåt förvaltning

Hos oss på Fof är det ett högt tempo, som dessutom kommer att öka, inför vecka 27 när SM-veckan genomförs i Borås. Ett antal möten varje vecka av skilda slag många besökare på kontoret som vill prata träffas och diskutera olika saker. Därutöver ska Fed cup genomföras i 8-9 februari och planering inför O-ringen är också i full gång. Ganska mycket att hålla reda på då vi också har ordinarie verksamhet med allt från aktivitetsstöd till föräldrastöd, information om cannabisens faror till enkätundersökning om trivseln i dalsjöbadet. Nya aktivitetsplatser, tillgänglighetsinventeringar, ombyggnad av Sandaredsbadet och tillstånd och tillsyn av våra restauranger, affärer och kiosker och erbjuda aktiva mötesplatser för ungdomar och unga vuxna. Vi utvecklas hela tiden i våra möten, lär oss av andra och hjälper och stöttar andra med vår kunskap.
Vår förvaltning har många ben att stå på men det är det som gör den så intressant för oss som jobbar här. Vi som arbetar på staben har många frågor att ta ställning till i vitt skilda ärenden varje dag. Men det gäller också för oss att bevaka lagar och avtal, se till att vi behandlar samma fråga på samma sätt.
Men vi gillar tempo på vår förvaltning – full fart framåt.


//Annika Baagöe-Larsen, kommunikatör, Fritids- och folkhälsoförvaltningen

tisdag 4 februari 2014

Snart startar stadsodlingen i Norrby
Den 22:e januari var det informationsmöte om stadsodling i Norrby. Affischer med rubriken ”Vill du odla potatis, örter, bär eller blommor där du bor?” samlade nästan 50 nyfikna personer i varierande åldrar. Det var roligt att se så många engagerade människor som ville förbättra sin närmiljö och skapa förutsättningar för en rolig fritid tillsammans. Odlingen kommer att skapa en naturlig mötesplats där alla kan umgås och lära av varandra.
 
Frågor som dök upp under mötet:

  • Hur fraktar vi hästskiten från 4H gården på Hässleholmen till Norrby?  
  •   Vem ska vakta när det är dags att skörda?
 Några av barnens teckningar om hur de ville att Norrby skulle se ut.

Arrangörerna var noga med att påpeka att odlingen skulle komma igång i år och successivt utvidgas med mer odling på balkonger och på höjden. Nu återstår att se vilka markytor som är lämpliga för odling och vilka som passar bättre som lekytor.

Arrangörer till mötet var Mötesplats Norrby, AB Bostäder, Hyresgästföreningen, Svenska kyrkan, Studiefrämjandet, 4H och Naturskyddsföreningen. Ett nytt informationsmöte utlovades om en månad och om du vill vara med då och missat det första mötet så kontakta Mötesplats Norrby.
 
Emma Nevander och Anna Ljunggren, Miljöförvaltningen