fredag 8 februari 2013

Ständiga förbättringar - att arbeta på ett hållbart sätt!

I dag var vi ett "helt gäng" från Borås Stad som var på Grand Hotell för att lyssna på ett antal seminarier om kvalitet, ständiga förbättringar och verksamhetsutveckling. (Läs mer om innehållet och se dokumentationen här.)

I Borås Stad har vi bestämt oss för att arbeta med ständiga förbättringar, och detta för att på ett strukturerat och systematiskt sätt se till att vi arbetar med våra resurser - tid, personal, pengar, material, lokaler etc - på ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt. Våra stora utmaningar är att kunna leverera de tjänster och den service som boråsarna behöver och förväntar sig av oss, även i framtiden. Även 2025!  För att lyckas med detta måste vi se över vad vi gör och hur vi gör det. Vad är rätt kvalitet i det vi gör? Vad är det som fungerar, men framför allt hur kan vi på rätt sätt ta tillvara och lära oss av det som inte fungerar. När börjar vi se på avvikelser som en tillgång och möjlighet till förbättring?

För att lyckas med detta behöver vi kunskap, och tillgång till metoder och verktyg och det pågår ett arbete med att utbilda ledningsgrupper, chefer och arbetsgrupper/förbättringsgrupper. Borås Stad kommer också att ingå i ett nationellt projekt som drivs av SKL - Sveriges Kommuner och Landsting -   för att hitta strukturer och arbetssätt för att uppmuntra kreativitet och innovationer, och att försöka hitta ett sätt att kvantifiera för att kunna mäta och följa. Mer om detta längre fram!

//Ewa Luvö - Kvalitetsstrateg

onsdag 6 februari 2013

Vad händer hos er?


Foto: formationf.se
På denna blogg försöker vi att sprida kunskap och goda exempel på vad vi i Borås Stad gör för att nå visionen "Borås 2025". Vi vill skapa en samsyn och känsla av samhörighet men framför allt kunskap om allt det som görs och planeras. Vi som skriver arbetar för det mesta, strategiskt och koncernövergripande, och det är nog bra, men vi behöver er! Vad händer ute hos er? Vad gör ni? Hur tänker ni? Vi vill veta vad som händer i er verksamhet och på er enhet/avdelning!

Hör av er till mig på ewa.luvo@boras.se och bli gästbloggare :-)

Ewa Luvö - KvalitetsstrategEvenemang = volontärer

Visionen om Borås stad som evenemangsstad upplever jag som väldigt positiv – vi är liksom redan på väg!


Simonsland växer fram och blir nu Textile and Fashion Center med Textilhögskolan, Marketplace Borås och lokaler för events och föreläsningar. Kårhuset byggs om till en efterlängtad kongresshall/-hus och Åhaga har sina högklassiga mässor, galor och events. Inte att förglömma kulturhuset med sina teaterföreställningar och föreläsningar – för att nämna en handfull ställen - det sjuder av mötesplatser i Borås.

Borås och föreningslivet har fått förtroendet att genomföra flera stora idrottsevenemang under de kommande åren. Först ut är Friidrotts SM 30 augusti till 1 september, 2013, SM-veckan 2014 och O-ringen 2015 – och detta är bara början. För att göra dessa evenemang till publika succéer, där Borås ska uppfattas som en stad med ett stort, varmt och välkomnande hjärta, satsar vi på Fritids- och folkhälsoförvaltningen på volontärerna.

Volontärerna ”Borås ambassadörer när det verkligen gäller”, ska vara de första personerna både besökarna och de aktiva träffar på när de kommer till vår stad, till arenan, resecentrum hotellen...

Volontärerna vill vi värna lite extra om! De är viktiga, de lägger ner timmar av sin privata tid för att vara med och arbeta under ett antal dagar för att de brinner för idrotten, det goda värdskapet, för att träffa människor, för att få erfarenhet eller bara för att få känna på och vara riktigt nära ett stort evenemang i den egna hemstaden! Utan dessa volontärer så är det svårt att ta emot stora evenemang.

Vår vision är att skapa en fast volontärsbas. Volontärerna kommer att erbjudas utbildning i värdskap, säkerhet och självklart informeras och uppdateras om kommande arrangemangen som de kan få vara med och jobba med.

Är du intresserad av att utbilda dig till volontär, är du beredd att satsa några lediga dagar, gillar du att ge bra service och känner att Borås är en stad som du gärna marknadsför då kanske du är den vi söker.

Skicka in din intresseanmälan till Friidrotts SM 2013, via länken: www.friidrottssm2013.se

Vi behöver DIG!

//
Ulrika Lindstedt Svensson, Fritidskonsulent Anläggningsenheten

tisdag 5 februari 2013

Gamla träd sökes!


Inventering av grova lövträd pågår just nu i Borås Stad. En grov ek, eller annat jätteträd, utgör en rad olika livsmiljöer i sig. De kan ha håligheter, knölar eller grov bark som gör att det kanske är hemvist åt fladdermöss, skalbaggar, svampar, mossor eller lavar. För en del av dessa arter kan träden vara livsnödvändiga. Andelen gamla träd har tyvärr minskat och många arter riskerar att försvinna.

I inventeringen i Borås räknas grova träd (mer än ca 300 cm i omkrets), hålträd, hamlade träd och även döda träd, både stående och liggande.

Gamla träd är idag ovanliga och ju äldre de är, desto mer sällsynta. Sverige är ett av de länder i Europa där det finns flest jätteträd, i huvudsak ekar. För att skydda dessa träd har Naturvårdsverket upprättat ett åtgärdsprogram och första steget är att ta reda på var de finns.

Just nu inventeras centrala Borås och det är mycket trevligt att träffa på husägare som är stolta över och måna om sina gamla träd de har på tomten. Senare i vår fortsätter inventeringen i hela kommunen. 

I denna hamlade ask, med 375 cm omkrets, har det funnits en dansbana för många år sedan, berättar en stolt ägare. 

Vill du veta mer om skyddsvärda träd och hur du kan hjälpa till att bevara dem, läs mer på Länsstyrelsens hemsida om Träd i kulturlandskapet.

Kicki Dahlbäck, utredningsassistent Miljöförvaltningen

måndag 4 februari 2013

Turnérapport: Fristadbostäder


Viskaforshems vd Kjell-Ove Sethsson
Något av det bästa med att åka runt och prata om visionen är att upptäcka vilket stort samhällsengagemang som finns överallt. De små bostadsbolagen till exempel, ser sin uppgift som så mycket större än att bara ordna tak över huvudet för sina kunder.

Precis som Viskaforshem upplever Fristadsbostäders medarbetare att det bildades något av ett tomrum efter att kommundelskontoren försvann i och med organisationsförändringen för två år sedan. Kommundelskontoren var en slags mötesplats på orten, och nu när de inte längre finns säker sig människor istället till bostadsbolagens kontor. 

Fristadsbostäder (Fribo) har tagit fram en egen vision som utgår från Borås 2025. Den utgår från en hållbar utveckling och togs fram tillsammans med boende hos Fribo. Det ska bli kul att följa Fribos väg mot visionen!

Vd:n Kjell-Ove Sethsson finns med i Framtid Fristads styrelse som bidrar mycket till utvecklingen inom Fristad, och han funderar mycket över hur Fribo kan hitta sätt att jobba tillsammans med andra. Framförallt efterlyser han ett närmare samarbete med Stadsdelsförvaltningen Norr, som är den stadsdel som Borgstena och Fristad ligger och där Fribo har sina fastigheter. 

Fribo är framåt vad gäller miljöperspektivet och har länge arbetat utifrån ett miljöledningssystem som på senare tid även innefattar kvalitetsaspekten. Fribos hyresgäster har en medelålder på 68 år inom sitt bestånd. många av dem har ingen internetvana, och inte möjlighet att använda internet. Vi pratade om ”mötesplatser” och att dagens tekniska displayer tyvärr kan medföra att vissa grupper av människor kommer längre bort från andra människor.  

Marie Persson, hållbarhetsstrateg
Annika Klemming, kommunikatör

söndag 3 februari 2013

Tårar, sång, kramar och ny ordförande


Tårar i kommunstyrelsens stora sessionssal och en ny ordförande i ungdomsrådet.

Vissa dagar är jobbet extra kul, den 30 januari var en sådan! Borås Stads Ungdomsråd valde ny styrelse och ordförande för verksamhetsåret. Den gamla styrelsen och fd ordförande Hanna Bernholdsson avtackades på ett väldigt fint sätt. Det var mycket tårar, lite sång och slutligen kramkalas. Väldigt bra kväll helt enkelt. Ungdomsrådets nya ordförande heter Maja Karlsson och vi hoppas få ett gästinlägg från henne snart.

Det är otroligt vad dessa ungdomar inspirerar och hur kloka tankar de har om framtiden. Borås 2025, du kan vara lugn:)

Sakiba Ekic - Ungdomsstrateg