måndag 4 februari 2013

Turnérapport: Fristadbostäder


Viskaforshems vd Kjell-Ove Sethsson
Något av det bästa med att åka runt och prata om visionen är att upptäcka vilket stort samhällsengagemang som finns överallt. De små bostadsbolagen till exempel, ser sin uppgift som så mycket större än att bara ordna tak över huvudet för sina kunder.

Precis som Viskaforshem upplever Fristadsbostäders medarbetare att det bildades något av ett tomrum efter att kommundelskontoren försvann i och med organisationsförändringen för två år sedan. Kommundelskontoren var en slags mötesplats på orten, och nu när de inte längre finns säker sig människor istället till bostadsbolagens kontor. 

Fristadsbostäder (Fribo) har tagit fram en egen vision som utgår från Borås 2025. Den utgår från en hållbar utveckling och togs fram tillsammans med boende hos Fribo. Det ska bli kul att följa Fribos väg mot visionen!

Vd:n Kjell-Ove Sethsson finns med i Framtid Fristads styrelse som bidrar mycket till utvecklingen inom Fristad, och han funderar mycket över hur Fribo kan hitta sätt att jobba tillsammans med andra. Framförallt efterlyser han ett närmare samarbete med Stadsdelsförvaltningen Norr, som är den stadsdel som Borgstena och Fristad ligger och där Fribo har sina fastigheter. 

Fribo är framåt vad gäller miljöperspektivet och har länge arbetat utifrån ett miljöledningssystem som på senare tid även innefattar kvalitetsaspekten. Fribos hyresgäster har en medelålder på 68 år inom sitt bestånd. många av dem har ingen internetvana, och inte möjlighet att använda internet. Vi pratade om ”mötesplatser” och att dagens tekniska displayer tyvärr kan medföra att vissa grupper av människor kommer längre bort från andra människor.  

Marie Persson, hållbarhetsstrateg
Annika Klemming, kommunikatör

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar