fredag 15 november 2013

Önskelistan för 2014: Något att ta på


Alla efterfrågar konkreta handlingar. De tio tusen anställda som jobbar för de 105 tusen boråsarna är så konkreta det bara går. Som jobbar varje dag och året runt. Om varje anställd har tio externa kontakter så är det väl ganska bra täckning av möjlig dialog?! Då borde resultaten bli fantastiska t ex eftersom konsekvenser av handlande bli synliggjorda och att alla chanser finns till att hitta nya lösningar och goda idéer. Själv har jag, trots min förhållandevis administrativa roll, ganska mycket kontakter med invånarna; pappersbrev, e-post, telefonsamtal, hemsida, sociala media, fysiska besök sker åt båda håll, både till mig och från mig. Dock tycker jag att fysiska besök absolut kunde vara fler - åt båda håll. Jag vill satsa mer tid på att möta folk i sin egen miljö. Och jag välkomnar folk till min miljö. Detta står överst på min önskelista för 2014. Det kan ge ännu bättre verksamhet. Och dessutom det är roligt. Få händelser slår en kram med en vilt främmande vänligt sinnad och nyfiken människa!
Vi anställda finns för invånarna, konkret  - något att ta på.

Monika Lindqvist, planeringssekreterare, Stadskansliet

torsdag 14 november 2013

Öppna ditt hem och uppfyll visionen!

Vision Borås 2025 handlar bland annat om att vara en stad där människor möts och att vi har ett gemensamt ansvar för barn och unga. Det är just vad alla våra familjehem och kontaktfamiljer gör och vi är så glada att ni finns! Men fler behövs.
 
Familjehem finns för att en del barn och unga av olika anledningar inte kan bo hemma.
Ett familjehem är en familj som har tid, lust och kraft över i sitt liv för att hjälpa någon annans barn. Hur länge barnet bor i familjehemmet varierar beroende på vilket behov barnet eller ungdomen har. Olika slags familjehem behövs eftersom behoven ser olika ut. Hem i lägenhet, hus på landet, liten eller stor familj, arbetare eller studenter, olika kulturell bakgrund. Allt detta kan variera så länge familjehemmet har utrymme, tid och tålamod.
Familjehemmet öppnar sitt hem och sin familj för barnet, delar det med föräldrarna och samarbetar med socialtjänsten.
 
- För barnets skull är vår relation med barnets föräldrar viktig, berättar en av våra familjehemsföräldrar.

Är du intresserad av att bli familjehem eller kontaktfamilj? Då är du välkommen att höra av dig till någon av oss på Familjehemsenheten. Du kan också läsa mer på webben.

/Maria och Anette på Familjehemsenheten

onsdag 13 november 2013

En naturlig mötesplats för alla!


Kypegårdens friluftsområde är ett av de mest besökta och uppskattade i Borås Stad. Under året har vi utfört en förbättrad skyltning utmed samtliga motionsspår och vandringsleder och upprustning av den grön-vita leden. Denna led har dessutom förlängts och passerar nu också förbi Hässleholmen och Lasarettet, för att ge boende i dessa områden större möjligheter att komma ut i friluftsområdet.

Under året har mycket jobb lagts ned, framför allt av Tekniska förvaltningens OSA-lag, för att göra Kypegårdens friluftsområde tillgängligt för så många som möjligt.
En bred träspång har byggts utmed hela östra sjöänden, så nu går det att ta sig runt sjön både med rullstol, rollator och barnvagn. Vill man förhöja sin stund i naturen ännu mer har både grillplatser och picknickbord tillgänglighetsanpassats.

Till nästa badsäsong kommer dessutom en tillgänglighetsanpassad badramp att finnas på plats strax intill den redan befintliga badbryggan.

Till år 2014 planeras ett ”Naturens Gym” intill Kypegården, där vi visar på möjligheter att använda din lokala omgivning till både styrketräning, balans- och rörlighetsövningar samt stretching. Delar av ”Naturens Gym” kommer att tillgänglighetsanpassas.

Under hösten och vintern 2013 renoveras också själva friluftsgården vid Kype. Arbetet beräknas vara klart i mitten av februari år 2014.


//Anna Karlsson, Fritidskonsulent Fritids- och Folkhälsoförvaltningen


tisdag 12 november 2013

Borås Stads miljöpolicy anger riktningen mot ett hållbart samhälle

Genom ständig förbättring påverkar vi vår omgivning, precis som ringar på vattnet.


Visste du att Borås Stad har en miljöpolicy? Om inte, så här ser den ut:   
  • Kretsloppsprincipen Vi väljer produkter som vi kan återanvända eller återvinna och ta om hand med minsta möjliga resursförbrukning. 
  • Hushållningsprincipen Vi använder råvaror, mark och energi så effektivt som möjligt. 
  •  Försiktighetsprincipen Vi arbetar för att förebygga eller minska risker för skador på hälsan eller miljön. 
  • Utbytesprincipen Vi ersätter miljö- och hälsofarliga produkter, ämnen och metoder med mindre skadliga alternativ. 
  • Kunskapskravet Vi skaffar oss den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och miljö. Genom ett strukturerat arbetssätt verkar vi för ständiga förbättringar. 
Miljöpolicyn har en liknande funktion som vision Borås 2025, den ska omsluta de beslut, små som stora, som fattas inom Borås Stad. Rätt använd ska policyn bidra till att vi använder personal och material på ett mer långsiktigt och hållbart vis. Med drygt 10 000 anställda inom Borås Stad gör det skillnad vilka val av tjänster och produkter vi väljer, eller för den delen, inte väljer. Skillnaden gäller inte bara för Borås, de val Borås Stad gör kan också sprida ringar nationellt och globalt. 

Vid upphandling av städtjänster har Borås Stad till exempel ställt krav på att städprodukter, såväl onödiga sådana samt de som har innehåll av hälsofarliga kemikalier INTE ska användas. På så vis minskas spridningen av farliga kemikalier till vår omgivning och lokalvårdare som handskas med produkterna och personal som vistas i städade utrymmen slipper exponeras för hälsovådliga ämnen. I ett längre perspektiv, om fler gör som Borås Stad, blir det ett led till att producenter av farliga och onödiga kemikalier fasar ut dessa ur sortimentet, helt enkelt för att det inte finns någon efterfrågan. Ett annat exempel är att Borås Stad för närvarande ser över inköpen, från ett kemikalieperspektiv, av lekmaterial till förskolor och grundskolor. Lekmaterialen kan till exempel innehålla färger och plaster som påverkar de vi håller oss mest kärt, barnen, negativt. Och så ska vi väl inte ha det?! 

Det är på det stora planet som upphandlingskriterierna startar och verkar, men Borås Stads miljöpolicy är något som var och en kan ta till sig efter sina förutsättningar. Även om det upplevs som att du inte bidrar med något omvälvande och stort, så tänk på att det är summan av alla handlingar som gör skillnad.

Johan Linderstad, miljökommunikatör, miljöförvaltningen