tisdag 12 november 2013

Borås Stads miljöpolicy anger riktningen mot ett hållbart samhälle

Genom ständig förbättring påverkar vi vår omgivning, precis som ringar på vattnet.


Visste du att Borås Stad har en miljöpolicy? Om inte, så här ser den ut:   
  • Kretsloppsprincipen Vi väljer produkter som vi kan återanvända eller återvinna och ta om hand med minsta möjliga resursförbrukning. 
  • Hushållningsprincipen Vi använder råvaror, mark och energi så effektivt som möjligt. 
  •  Försiktighetsprincipen Vi arbetar för att förebygga eller minska risker för skador på hälsan eller miljön. 
  • Utbytesprincipen Vi ersätter miljö- och hälsofarliga produkter, ämnen och metoder med mindre skadliga alternativ. 
  • Kunskapskravet Vi skaffar oss den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och miljö. Genom ett strukturerat arbetssätt verkar vi för ständiga förbättringar. 
Miljöpolicyn har en liknande funktion som vision Borås 2025, den ska omsluta de beslut, små som stora, som fattas inom Borås Stad. Rätt använd ska policyn bidra till att vi använder personal och material på ett mer långsiktigt och hållbart vis. Med drygt 10 000 anställda inom Borås Stad gör det skillnad vilka val av tjänster och produkter vi väljer, eller för den delen, inte väljer. Skillnaden gäller inte bara för Borås, de val Borås Stad gör kan också sprida ringar nationellt och globalt. 

Vid upphandling av städtjänster har Borås Stad till exempel ställt krav på att städprodukter, såväl onödiga sådana samt de som har innehåll av hälsofarliga kemikalier INTE ska användas. På så vis minskas spridningen av farliga kemikalier till vår omgivning och lokalvårdare som handskas med produkterna och personal som vistas i städade utrymmen slipper exponeras för hälsovådliga ämnen. I ett längre perspektiv, om fler gör som Borås Stad, blir det ett led till att producenter av farliga och onödiga kemikalier fasar ut dessa ur sortimentet, helt enkelt för att det inte finns någon efterfrågan. Ett annat exempel är att Borås Stad för närvarande ser över inköpen, från ett kemikalieperspektiv, av lekmaterial till förskolor och grundskolor. Lekmaterialen kan till exempel innehålla färger och plaster som påverkar de vi håller oss mest kärt, barnen, negativt. Och så ska vi väl inte ha det?! 

Det är på det stora planet som upphandlingskriterierna startar och verkar, men Borås Stads miljöpolicy är något som var och en kan ta till sig efter sina förutsättningar. Även om det upplevs som att du inte bidrar med något omvälvande och stort, så tänk på att det är summan av alla handlingar som gör skillnad.

Johan Linderstad, miljökommunikatör, miljöförvaltningen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar