onsdag 13 november 2013

En naturlig mötesplats för alla!


Kypegårdens friluftsområde är ett av de mest besökta och uppskattade i Borås Stad. Under året har vi utfört en förbättrad skyltning utmed samtliga motionsspår och vandringsleder och upprustning av den grön-vita leden. Denna led har dessutom förlängts och passerar nu också förbi Hässleholmen och Lasarettet, för att ge boende i dessa områden större möjligheter att komma ut i friluftsområdet.

Under året har mycket jobb lagts ned, framför allt av Tekniska förvaltningens OSA-lag, för att göra Kypegårdens friluftsområde tillgängligt för så många som möjligt.
En bred träspång har byggts utmed hela östra sjöänden, så nu går det att ta sig runt sjön både med rullstol, rollator och barnvagn. Vill man förhöja sin stund i naturen ännu mer har både grillplatser och picknickbord tillgänglighetsanpassats.

Till nästa badsäsong kommer dessutom en tillgänglighetsanpassad badramp att finnas på plats strax intill den redan befintliga badbryggan.

Till år 2014 planeras ett ”Naturens Gym” intill Kypegården, där vi visar på möjligheter att använda din lokala omgivning till både styrketräning, balans- och rörlighetsövningar samt stretching. Delar av ”Naturens Gym” kommer att tillgänglighetsanpassas.

Under hösten och vintern 2013 renoveras också själva friluftsgården vid Kype. Arbetet beräknas vara klart i mitten av februari år 2014.


//Anna Karlsson, Fritidskonsulent Fritids- och Folkhälsoförvaltningen


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar