fredag 6 september 2013

Vårt arbete ska utgå från boråsarna!


I Borås Stad så styrs vi, förutom av lagar, förordningar - och så klart visionen för Borås 2025 - också av våra lokala styrdokument. Det kan vara för att visa en politiskt ambitions- och viljeinriktning, eller för att reglera mer exakt vad som ska gälla. Det kan också vara ett dokument som visar på hur vi som organisation ska förhålla oss. Ett sådant dokument är vår Kvalitetspolicy. Den är precis reviderad för att passa bättre ihop med visionen, och inleds med följande text:


"Vårt arbete utgår från boråsarna. Vårt uppdrag är att underlätta och förbättra människors vardag. Vi erbjuder likvärdig service och tjänster utifrån medborgarnas skiftande behov. Vårt arbete gör skillnad för Borås Stad och dess invånare.  Alla som har kontakt med vår verksamhet ska få ett gott bemötande och känna sig delaktiga i att utforma insatsen eller tjänsten. Tillit och respekt är honnörsord i våra möten med alla medborgare. Vi arbetar för en utveckling där de ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna sam- verkar för att lämna ett hållbart samhälle till kommande generationer. "


Vi har en plan för hur vi reviderar våra styrdokument  och framöver kommer de att få en ännu tydligare koppling till visionen.  Du hittar Borås Stads övriga styrdokument här. 

Ewa Luvö, Kvalitetsstrateg Stadskansliet

torsdag 5 september 2013

Ungdomsstaden Borås fortsätter att utvecklas!Arbetet med att ta tillvara på ungdomars idéer, kunskap och erfarenheter pågår för fullt i Borås Stad och det arbetas på många fronter. På stadsdelsförvaltningarna utvecklar vi olika former för att möjliggöra detta och personal i verksamheterna utför dagligen ett viktigt arbete.

Ungdomsråden, totalt fyra stycken, är positiva forum som kontinuerligt driver aktuella frågor samt anordnar aktiviteter och möten. Det bidrar på olika sätt till att ungdomar från hela Borås möts och utvecklas.

I somras fick vi förmånen att besöka staden Mikkeli i Finland, då de Nordiska ungdomsdagarna återupptogs igen. Under fem dagar fick ungdomar och ledare från vänorterna i Sverige, Danmark och Finland möjligheten att inspireras och utbyta erfarenheter av varandra. Denna upplevelse gav viktiga mervärden och jag tror att vi alla som var med på resan kom hem; lite klokare och lite tröttare men framförallt med en stor del entusiasm över vad vi själva kan och vill åstadkomma framöver.

Jag önskar att vi nu uppmuntrar de initiativ som våra ungdomar tog och att de får möjligheten att visa upp Borås för övriga vänorterna nästa sommar.Framtiden ser ljus ut och jag ser fram emot varje steg vi tar som ett led i att Borås fortsätter att utvecklas ur ett ungdomsperspektiv!Mikael Andersson
Ungdomssamordnare, Stadsdelsförvaltningen Öster
 

Välkomna alla miljöhjältar!

I samband med Skräpplockardagarna, som gick av stapeln i april, hjälpte ca 9000 barn och unga från förskolor och skolor i Borås till att göra våran stad lite renare. Med gula påsar och en fantastisk vilja samlade de upp skräp i sitt närområde och bidrog på så vis till en lite bättre miljö för oss alla!

För att uppmärksamma våra miljöhjältar bjuds de nu in till en heldag i Djurparken den 10 september. Förutom att uppleva savannen, bondgården och björnriket kommer det finnas flera särskilda arrangemang för dem, såsom möjligheten att titta in i en polisbil, brandbil eller sopbil. Som ett extra tack har alla deltagande förskolor och skolor deltagit i utlottningen av diverse priser. Förutom förstapriset som är en nybyggd lekstuga i trä har flera klasser vunnit besök på Navet, badbiljetter, startbevis till Kretsloppet och chansen att få vara ”Brandman för en dag”.

Arrangemanget är en del av kretsloppsveckan och självklart är det miljödiplomerat för våra miljöhjältar!


// Åsa Skytt, utvecklingsledare folkhälsa, Fritids- och folkhälsoförvaltningen

tisdag 3 september 2013

Inventering av naturen i Borås, en investering för framtiden


Under den gångna våren och sommaren har det krypits, vadats och klättrats, med både håv och förstoringsglas i högsta hugg. Medarbetare på Miljöförvaltningen har inventerat och inventerar beståndet av rikkärr, större vattensalamander, fladdermöss, gamla träd, bin och fjärilar runt om i Borås. Inventeringar sker för att vi vill ha kunskap. Hur många finns det av vad, och var finns de är några av de frågor som ska besvaras. Att ha koll på naturen, fyller flera syften. Finns det ovanliga, rent av hotade skyddsvärda arter på en viss yta, så är det inte rätt plats att till exempel exploatera för bygge av hus och vägar.

En fjäril, ännu inte artbestämd, fångad vid en inventering.

 Att upprepa inventeringar av diverse nyckelarter ger också en nulägesbeskrivning av tillståndet i naturen, samtidigt som det markerar var det finns skyddsvärda områden. Borås har skyddsvärda områden, vilket inte minst signaleras av antalet naturreservat som finns inom kommungränsen – elva totalt, varav fem är kommunala. Och en 6:e är på gång. En del är nöjda med skyddet av naturen, andra inte. Oavsett vad, så måste vi arbeta hårt med att värna om naturen och miljön, för är det något som Borås 2025, allas vår vision, andas så är det att vi ska lämna över något bra till kommande generationer boråsare.

Johan Linderstad, miljökommunikatör

måndag 2 september 2013

Visionen som soffa?

Illustration och montage: Ida Brogren


Något av det bästa vi gjort i arbetet med att förankra vår vision (ur mina kommunikatörsögons perspektiv) var att be en illustratör översätta texten om visionen till bilder.

Jag är helt övertygad om att utan de glada, levande illustrationerna så skulle visionen inte vara ens hälften så välkänd inom Borås Stads stora organisation som den är nu.

Bilderna har hittills använts på webben, i trycksaker och i presentationer. Men möjligheterna är oändliga. Vad sägs om till exempel en visionssoffa? Visst är den underbar? Finns dock bara i fantasin än så länge.

Har ni några idéer om hur bilderna skulle kunna användas? Dela med er!
Ni vet väl förresten att visionen finns i form av tavlor? Läs mer om det här om ni vill beställa.

Annika Klemming, kommunikatör, Stadskansliet