torsdag 5 september 2013

Ungdomsstaden Borås fortsätter att utvecklas!Arbetet med att ta tillvara på ungdomars idéer, kunskap och erfarenheter pågår för fullt i Borås Stad och det arbetas på många fronter. På stadsdelsförvaltningarna utvecklar vi olika former för att möjliggöra detta och personal i verksamheterna utför dagligen ett viktigt arbete.

Ungdomsråden, totalt fyra stycken, är positiva forum som kontinuerligt driver aktuella frågor samt anordnar aktiviteter och möten. Det bidrar på olika sätt till att ungdomar från hela Borås möts och utvecklas.

I somras fick vi förmånen att besöka staden Mikkeli i Finland, då de Nordiska ungdomsdagarna återupptogs igen. Under fem dagar fick ungdomar och ledare från vänorterna i Sverige, Danmark och Finland möjligheten att inspireras och utbyta erfarenheter av varandra. Denna upplevelse gav viktiga mervärden och jag tror att vi alla som var med på resan kom hem; lite klokare och lite tröttare men framförallt med en stor del entusiasm över vad vi själva kan och vill åstadkomma framöver.

Jag önskar att vi nu uppmuntrar de initiativ som våra ungdomar tog och att de får möjligheten att visa upp Borås för övriga vänorterna nästa sommar.Framtiden ser ljus ut och jag ser fram emot varje steg vi tar som ett led i att Borås fortsätter att utvecklas ur ett ungdomsperspektiv!Mikael Andersson
Ungdomssamordnare, Stadsdelsförvaltningen Öster
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar