fredag 6 september 2013

Vårt arbete ska utgå från boråsarna!


I Borås Stad så styrs vi, förutom av lagar, förordningar - och så klart visionen för Borås 2025 - också av våra lokala styrdokument. Det kan vara för att visa en politiskt ambitions- och viljeinriktning, eller för att reglera mer exakt vad som ska gälla. Det kan också vara ett dokument som visar på hur vi som organisation ska förhålla oss. Ett sådant dokument är vår Kvalitetspolicy. Den är precis reviderad för att passa bättre ihop med visionen, och inleds med följande text:


"Vårt arbete utgår från boråsarna. Vårt uppdrag är att underlätta och förbättra människors vardag. Vi erbjuder likvärdig service och tjänster utifrån medborgarnas skiftande behov. Vårt arbete gör skillnad för Borås Stad och dess invånare.  Alla som har kontakt med vår verksamhet ska få ett gott bemötande och känna sig delaktiga i att utforma insatsen eller tjänsten. Tillit och respekt är honnörsord i våra möten med alla medborgare. Vi arbetar för en utveckling där de ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna sam- verkar för att lämna ett hållbart samhälle till kommande generationer. "


Vi har en plan för hur vi reviderar våra styrdokument  och framöver kommer de att få en ännu tydligare koppling till visionen.  Du hittar Borås Stads övriga styrdokument här. 

Ewa Luvö, Kvalitetsstrateg Stadskansliet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar