tisdag 3 september 2013

Inventering av naturen i Borås, en investering för framtiden


Under den gångna våren och sommaren har det krypits, vadats och klättrats, med både håv och förstoringsglas i högsta hugg. Medarbetare på Miljöförvaltningen har inventerat och inventerar beståndet av rikkärr, större vattensalamander, fladdermöss, gamla träd, bin och fjärilar runt om i Borås. Inventeringar sker för att vi vill ha kunskap. Hur många finns det av vad, och var finns de är några av de frågor som ska besvaras. Att ha koll på naturen, fyller flera syften. Finns det ovanliga, rent av hotade skyddsvärda arter på en viss yta, så är det inte rätt plats att till exempel exploatera för bygge av hus och vägar.

En fjäril, ännu inte artbestämd, fångad vid en inventering.

 Att upprepa inventeringar av diverse nyckelarter ger också en nulägesbeskrivning av tillståndet i naturen, samtidigt som det markerar var det finns skyddsvärda områden. Borås har skyddsvärda områden, vilket inte minst signaleras av antalet naturreservat som finns inom kommungränsen – elva totalt, varav fem är kommunala. Och en 6:e är på gång. En del är nöjda med skyddet av naturen, andra inte. Oavsett vad, så måste vi arbeta hårt med att värna om naturen och miljön, för är det något som Borås 2025, allas vår vision, andas så är det att vi ska lämna över något bra till kommande generationer boråsare.

Johan Linderstad, miljökommunikatör

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar