torsdag 23 maj 2013

Att mötas i BoråsFyra gånger om året har vi chefsmöte för alla 85 chefer på Stadsdelsförvaltningen Öster. Nu senast diskuterades Borås 2025, för att ge alla chefer en knuff i rätt riktning. Eftermiddagen ägnades åt grupparbeten där det spelades ett visionsspel i syfte att få inspiration till kreativa idéer för hur vi förverkligar visionen med konkreta aktiviteter. Spelet skapade ett stort engagemang och ledde till många skratt, intressanta och spännande idéer men ändå inte tokiga, för allt är ju möjligt! Vad begränsar oss i att tänka: ”kan jag göra det lite bättre?”.

I sådana här sammanhang är det också viktigt att lyfta fram bra saker som faktiskt sker idag och jag fastnade särskilt för en berättelse från våra skolor. En klass i årskurs 3 från en skola på Hässleholmen har brevvänner på en annan skola som ligger utanför centrala Borås. En dag under våren åkte klassen från staden på besök till skolan på ”landet” som denna dag hade ”husdjurens dag” på skolan. Eleverna hade fått ta med sig sina egna husdjur och där fanns bland annat en kalv, en häst, kaniner och en iller som hette Göran. 

För många av eleverna från Hässleholmen var detta en helt ny upplevelse och det kom många härliga, roliga och intressanta kommentarer från eleverna. Vilken härlig gemenskap de fått och nästa gång kommer klassen från landet till staden. Ett lysande samarbete, vilket är viktigt och som skapar värde för både eleverna och personalen och ett utmärkt exempel på ”Människor möts i Borås” som är ett målområde i visionen.

Jag avslutar med ett citat från Dag Hammarskjöld som jag tycker passar bra i detta arbete: "Titta aldrig ner när du tar nästa steg. Bara den som höjer blicken och fokuserar på horisonten hittar den rätta vägen." 

Annika Martinsson
Kvalitetssamordnare 
Stadsdelsförvaltning Öster

onsdag 22 maj 2013

Nya bidragsbestämmelser

På Föreningsenheten pågår arbetet för fullt med att implementera våra nya bidragsbestämmelser som började gälla den 1/1 2013. Arbetet med de nya bidragsbestämmelserna började på hösten 2011 och har sedan dess stötts och blötts i många olika sammanhang. Tanken var att förnya och förenkla det mesta då många bidrag inte gjorts om sedan 1996. Resultatet kanske inte speglar så stora förändringar på ytan men trots allt är det många föreningar som berörs och därmed också flera av våra invånare i Borås. Under året kommer vi därför att göra ca 40 st. föreningsbesök, för att  direkt till berörda informerar om de nya bestämmelserna därmed får alla i föreningen samma  information samtidigt. En av de viktigare förändringarna i bidragsbestämmelserna är Säker och Trygg förening. Ett arbetsmaterial som ska ligga till grund för föreningarnas värdegrundsarbete, miljöarbete, säkerhet i utemiljö, försäkringar, resor m.m.. Vi har valt att höja kontantbidraget till föreningar som väljer att certifiera sig. För de föreningar som äger sin lokal kommer det att krävas att de är certifierade senast 2015 för att få lokalbidrag.

Ett rikt föreningsliv speglar ett samhälle som är starkt och livskraftigt. Vi på föreningsenheten har förmånen att jobba med ett stöd som på många sätt berikar stadens föreningsliv. Vi har dessutom förmånen att möta föreningsrepresentanter med innovativa och positiva tankar om hur vi ska utveckla föreningslivet framöver. Dessa människor representerar också kanske en av de största mötesplatserna utanför arbetslivet. Idrottsplatsen eller föreningslokalen utgör en samlingsplats för otaliga möten mellan människor med olika bakgrund, etnisk tillhörighet och religioner. Ett samspel som passerar obemärkt förbi därför att orsaken till mötet har annat fokus, nämligen föreningens verksamhet. Här sker integration, innovation, entreprenörskap föds och möjligheten att påverka är stor. Mötesplatser är oerhört viktiga för framtiden, därför känns det extra roligt att få jobba med våra föreningsambassadörer för vårt samhälle!// Hans Andersson, enhetschef Föreningsenheten, Fritids- och folkhälsoförvaltningen

tisdag 21 maj 2013

European Solar Days i Borås 2013

European Solar Days (Solenergidagarna) är en kampanj för att öka kunskapen och intresset för solenergi, både vad gäller solvärme och solel. Totalt deltar över 19 länder i kampanjen, en kampanj som i Sverige varar under hela maj månad. I Sverige driver Energikontoren Sverige (ES, tidigare FSEK) kampanjen. 12 regionala energikontor samordnar de kommunala energi- och klimatrådgivarna och även andra organisationer som vill vara med. Under årets kampanj genomförs inte mindre än drygt 120 aktiviteter runt om i Sverige.

Demonstration av bl. a. solpaneler i Brämhult
Och vad gör Borås under dessa dagar? Jo, Borås deltar aktivt genom att bland annat arrangera en demonstration av en  solenergianläggning integrerad i ett bostadshus i Brämhult. Detta gick av stapeln den 16 maj hos Mikael Oskarsson i Brämhult och kring 30 intresserade personer kom. Anläggningen som visades består av tre olika solenergisystem; konventionella solfångare, hybrid el/värme solpaneler och luftsolfångare. På Navet Science Center hölls senare under kvällen en välbesökt föreläsning om solenergi med Hugo Franzen, konsult inom området.

Under European Solar Days genomförs tusentals aktiviteter runt om i Europa. Alla syftar till samma sak, att öka intresset för solenergi, denna rena, oändliga energikälla! I Vision 2025 står det att Borås bara ska använda förnyelsebar energi år 2025. Steget dit är långt, men steget är inte längre än att ju tidigare vi börjar och desto fler som följer Mikael Oskarssons exempel, desto närmare kommer vi ett fossilbränslefritt Borås.

Sten Eliason, energi- och klimatrådgivare, Miljöförvaltningen

måndag 20 maj 2013

Östers alla cheferVarje gång jag träffar olika grupper av medarbetare blir jag så otroligt glad över det engagemang som väcks utifrån Borås 2025.

Mötet med alla chefer på Stadsdelsförvaltningen Öster i förra veckan var just ett sådant möte!

Öster har kommit långt i sitt arbete och var tidigt ute att med att koppla redan budget 2013 till visionen och dess målområden. 

Denna gång hade vi med oss även Lena Winberg (chefsutvecklare, Stadskansliet). Lena var med för att prata om det så viktiga chefsuppdraget att skapa förståelse för visionen bland sina medarbetare.

Östers chefer arbetade sedan med den prototyp till visionskortlek vi tagit fram. 

Det var härligt att sedan höra vad de pratat om: Flera grupper lyfte behovet av ökat samarbete mellan förskola/skola och äldreomsorg för att skapa möten över generationsgränser.  Även landsbygden lyftes och många konkreta förslag väcktes för att öka samverkan med medborgare och föreningar på landsbygden än mer.  Ja, det är absolut ingen brist på engagemang hos Borås Stads medarbetare!

Marie Persson, hållbarhetsstrateg, Stadskansliet