fredag 11 januari 2013

Intresset från Kina är stort!

"Företagandet växer genom samverkan" är en av de sju målområdena i vår vision. Vi samverkar både inom Borås gränser och globalt, bland annat har vi bra kontakter med Kina som lägger en hel del kraft på att utveckla.

Vi är ett litet gäng från Borås Stad som är där just nu, och idag har vi anlänt till Shanghai efter tre dagar i Yencheng och Wuxi. Bra besök, både officiella och besök på många företag. Intensivt program.

Kinesiska företag vill väldigt gärna ha samarbete med våra duktiga företag. Intresset är stort.

Kina  i allmänhet växer så det knakar. Tillväxttakten i denna regionen är bland de högsta i landet, 13-15 %. Marknaden går från billigt till kvalitet och företagen strävar efter ny kompetens och västinfluerad design. Efterfrågan från en ökande välbärgad medelklass är stor, det syns på många nya bilar, fina fastigheter och stor köprusch.

I Shanghai väntar nu flera besök bla med Exportrådet, Invest Sweden och investeringsrådgivare.

Anders Glemfelt, Näringslivschef


Wuxi den son, Kinas ambassadör i Sverige, Anders Glemfelt och Ulf Olsson. 


Ulf Olsson med delegation på officiellt besök hos borgmästaren i Yancheng.

När börjar du dansa?

En av utmaningarna när det gäller all implementering är att nå punkten när "alla följer" med, dvs när det normala och självklara är att göra och tänka det nya. För att nå detta krävs att det finns några modiga som vill och vågar gå lite före. Ibland med risk för att bli ifrågasatta och utskrattade. Det är dessa personer som sätter igång rörelsen/dansen! Hur funkar du - när börjar du dansa? Är du gnistan som får andra att följa?Ewa Luvö - Kvalitetsstrateg

torsdag 10 januari 2013

Vision om tour 2013

I tisdags var det dags för visionssamtal med ledningsgruppen på Stadsdelsförvaltningen Öster. Mycket roligt att se och höra det engagemang som redan nu finns för visionen. Öster har  i budget 2013 gjort ett första försök att utgå från visionens sju målområden. Mycket bra Öster!

Stadsdelschef Rita Johanssom har varit mycket tydlig gentemot ledningsgruppen och i skrift talat om att nu ska alla arbeta utifrån Borås 2025. Rita önskar att vi i nästa steg träffar alla chefer i Öster inför det fortsatta arbetet. 

På Östers nästa ledningsgrupp kommer de tar fram en tidsplan  kring olika steg för att visionen skall bli känd, medvetandegjord och alla anställda på Öster ska förstå hur de kan bidra för att visionen ska bli uppfylld. Go for it Öster!

I går åkte vi till Viskafors. Viskaforshem är ett kommunalt bolag som ingår i boråskoncernen, men har egen budget. VD Mikael Bengtsson uttryckte själv att de 2014 kommer att skriva sin budget utifrån visionens sju målområden. 

Mikael berättade att de redan idag verkar i visionens anda. Viskaforshem var tidigt ut med passivhus och tar ett otroligt samhällsansvar i Viskafors. "Vi har blivit som ett medborgarkontor sedan kommundelskontoret försvann" berättade Mikael. Viskaforshem försöker påverka såväl möten mellan viskaforsbor, företagsetableringar, värnar om befintligt småföretagande, trygghetsfrågor, välmående med mera. Håll ögonen öppna! Ni kommer att få läsa mer om Viskaforshem framöver på denna blogg!


Marie Persson, hållbarhetsstrateg

Fina möten

Den 19:e december hade vi i Borås Stads centrala ungdomsråd årets sista rådslag med våra fadderpolitiker. Som vanligt var det både givande och mycket trevligt! Vi träffades på Brygghuset, som alla ännu inte hade besökt. Det var kul att alla fick se huset, där första våningen numera är iordninggjord och verksamheten är i gång. Jag tror dessutom att det är kul för både fadderpolitiker och unga att komma bort från Stadshuset någon gång ibland!

Under kvällen diskuterades dels hur vi arbetar vidare med att göra kontakten mellan fadderpolitiker och unga bättre, men vi hade också diskussioner och workshops kring hur man aktivt kan arbeta med att förbättra resultaten av LUPP-undersökningen, en undersökning som genomförs bland unga i åk 8 samt åk 2 på gymnasiet, ute i nämnderna. Många konkreta förslag kom fram, och det ska bli intressant att följa utvecklingen av det hela.

Att ungdomsrådet har fadderpolitiker är givande för båda parter. Kommunikationen och förståelsen mellan oss två grupper blir inte bara bättre - det leder också till att beslut som fattas, bland annat i nämnderna, blir väl förankrade och därmed bättre och mer demokratiska. När man dessutom slår ihop politiskt arbete och formella möten med julgodis eller annat kul, som vi ofta gör på våra rådslag, så blir det hela ännu bättre!

Under arbetet med att ta fram visionen för Borås 2025 var möten mellan generationer och olika grupper något som man pratade mycket om, och som ungdomsrådarna tyckte var viktigt. Detta ser vi som ett exempel på möten. som sagt finns det många fördelar med att ett ungdomsråd har fadderpolitiker, men en av de största kanske är att unga får en bild av hur politiker är vice versa. Vi får en inblick i varandras uppdrag, och till viss del även i varandras vardag. Om fler sådana möten kunde ske, på andra arenor än bara den rent politiska, skulle vi kanske slippa prat om ”de där politikerna” och ”dagens ungdom”…

Som ni säkert förstår är dessa möten både roliga och viktiga för oss, och vi ser redan fram emot nästa rådslag.

Hanna Bernholdsson - Ordförande Borås Stads Ungdomsråd

onsdag 9 januari 2013

Borås Stad – En Säker och Trygg kommun

Just nu arbetar Borås Stad med att skriva på en ansökan om att behålla sin status som En Säker och Trygg kommun. En Säker och Trygg kommun bygger på ett systematisk, uthålligt och sektorsövergripande samarbete för det säkerhetsfrämjande och skadeförebyggande arbetet och utvecklades ursprungligen av Världshälsoorganisationen för mer än två decennier sedan.

Det känns viktigt att lyfta fram vad Borås Stad gör inom det skadeförebyggande området som ligger utanför det som är reglerat i lag. Vi vet ju alla att det finns lagar om till exempel bilbälte, cykelhjälmar, brand- och elsäkerhet och så vidare. Det som gör att Borås Stad förtjänar utmärkelsen som En Säker och Trygg kommun är som exempel vårt arbetet med Säkra och Trygga förskolor och föreningar, utbildningsinsatser inom Hjärt- och lungräddning, Första Hjälpen, Säkrare cyklister. Vi arbetar dessutom mer än många andra kommuner med äldres säkerhet, barnsäkerhet, trygghetsskapande åtgärder och att hålla Borås Rent och Snyggt.

Visionen Borås 2025 har vi målat upp bilden av vårt framtida drömborås. Där är Borås en vacker och ren stad, en säker och trygg stad där omsorg, omtanke och god hälsa präglar alla skeenden i livet från födseln till livet slut.

Jag är stolt över att få arbeta i en kommun där visionen är att fortsätta arbeta hårt med att förverkliga visionen om ett ännu säkrare, tryggare, vackrare och renare Borås.

Helena Ahlstedt, utvecklingsledare Folkhälsa
 

tisdag 8 januari 2013

Ordning och reda


På Stadsdelsförvaltning Norr har papperskorgarna plockats bort på kontoren. Skräpet ska i första hand sorteras i olika fraktioner. Det som inte går att sortera lägger varje medarbetare i en liten Sopi-påse (en sådan som finns på tågen) på sitt kontor och går själv och tömmer den i papperskorgen på toaletten. Det ger en anledning till en mikropaus och rörelse under dagen och underlättar lokalvårdarnas många gånger tunga arbete.

Att plocka bort papperskorgarna kan tyckas vara en liten grej att göra. Men det är ett stort steg på vägen för att minska miljöpåverkan. Har din arbetsplats fler goda exempel på enkla lösningar på kluriga problem så kontakta gärna oss på Miljökommunikation. Vi samlar nämligen på sådana goda exempel!

För övrigt har Borås Stads miljömål 2013-2016 (äntligen!) börjat gälla och arbetet ska påbörjas för att uppnå dem. Det första etappmålet handlar alla förvaltningar och bolag ska arbeta med miljöledning. Vissa har redan gjort detta under flera år men för de flesta innebär det att strukturera, prioritera och fördela ansvaret i miljöarbetet. Skapa ordning och reda helt enkelt. Ett annat sätt att se det är att ett miljöledningssystem kan hjälpa till att uppnå många av de övriga miljömålen.

Det finns flera typer av miljöledningssystem som ser lite olika ut och kräver olika mycket dokumentation. Det viktiga för att uppnå Borås Stads miljömål är inte att få ett diplom att hänga på väggen utan vad förvaltningen eller bolaget konkret gör. Det behöver inte handla om att hitta på massa nya saker utan se till det som redan görs, men kanske strama upp arbetet något. Vill man ändå ha ett bevis för att man är arbetar med miljö är Miljödiplomeringen ett enkelt och praktiskt verktyg som vi på Miljöförvaltningen kan stötta er i.

Johanna Thorén - Miljöutredare

P.S. Det var förresten Återbruk som hade byggt möbeln till Stadsdelsförvaltning Norr för att underlätta sopsorteringen. Genom samverkan hjälpte en förvaltning en annan att skapa en god miljö…måndag 7 januari 2013

Under 2013 följer vi upp kommunikationen

Hoppas att ni alla har haft en skön ledighet över jul och nyår. Nu är helgerna i alla fall definitivt över för den här gången och det är dags att slänga sig in i arbetet med Borås 2025 igen.

Själv inleder jag arbetsåret med att fundera över hur vi ska gå vidare med den interna förankringen av visionen på bästa sätt. När det gäller pengar och annat som är lätt att sätta en siffra på är vi vana vid att sätta upp mätbara mål i form av deadlines och resultat.

När det gäller kommunikation, till i exempel i form av dialog mellan chefer och medarbetare, däremot är det tyvärr rätt vanligt att man bestämmer sig för något och sedan tänker att man gör det när man har tid. När man sedan har gjort det man ska är man nöjd med det och bryr sig egentligen inte om att kontrollera hur resultatet blev.

Så ska vi inte göra med visionen. Om målet är att samtliga Borås Stads medarbetare ska känna till visionens innehåll och förstå hur de själva kan medverka till att göra den till verklighet, då måste vi göra en ordentlig plan. Vi måste bestämma när målet ska vara uppnått, hur det ska nås och hur vi ska ta reda på att vi är framme.

Planen är att vi tar fram en unik plan för varje förvaltning och varje bolag. I morgon träffar Marie Persson och jag Stadsdelsförvaltningen Öster ledningsgrupp, så vi börjar där!

Annika Klemming – kommunikatör