lördag 30 november 2013

Känslan av handling

Igår kväll kom jag hem efter två dagars konferens i Stockholm. Ungdomsstyrelsens rikskonferens,- i år med det mycket angelägna temat få unga i arbete. På dessa konferenser får man förutom bra seminarier även möjlighet att knyta kontakter med likasinnade. Detta kanske är den bästa delen- möten mellan människor… För att det är ju där det gemensamma ansvaret föds.

Förutom tjänstemän från Ungdomsstyrelsen och kollegor från andra delar av landet stöter man alltid på en och annan Boråsare också. Denna gång hade jag förmånen att stöta ihop med väldigt många, ett 30- tal ungefär, fantastiskt! Jag fick möjlighet att träffa fritidsledare, samordnare och chefer, höra hur de såg på ungdomsstaden Borås och våra utmaningar. I staden finns ett starkt engagemang kring ungdomsfrågorna, detta var bara ännu en bekräftelse. Borås menar allvar med sin vision.

Ofta när man har varit på konferens kommer man hem full av idéer som ingen annan förstår varpå känslan av frustration sprider sig i kroppen – den totala avsaknaden av handling är ett faktum. Denna gång tog jag med mig en massa bra idéer, men framförallt en massa handlingskraft också- detta tack vare alla Boråsare jag träffade på! På tåget hem planerades satsningar, möten bokades, tankar och kunskap delades. Och den där känslan av handling föddes.

På konferensen fick vi nog en ännu tydligare bild av vad vi står inför och allvaret i det hela, men också känslan av att det går, om vi bestämmer oss, det ska gå. Det finns en otrolig kraft i denna känsla, den tror jag vi kan leva på länge. Den tror jag gör skillnaden mellan att prata om saker och att göra saker, skillnaden mellan att prata om gemensamt ansvar och ta gemensamt ansvar.
Sakiba Ekic

Ungdomsstrateg/uppfylld av handlingskraft, funderar på hur man kan göra för att få känslan att övergå i varaktig och stabil nivå.

torsdag 28 november 2013

Värdighetsgarantier i äldreomsorgen


Stadsdelsnämnden Öster, som har ett särskilt ansvar för äldreomsorgen i Borås Stad, har tagit beslut att införa värdighetsgarantier i äldreomsorgen. Värdighetsgarantierna utgår från den nationella värdegrund som finns inskriven i socialtjänstlagen sedan 2011. Värdegrunden innebär att våra äldre ska ha möjlighet att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. De ska också ha möjlighet att ha inflytande över sin vardag.
Varför ska vi ha värdighetsgarantier är en fråga som säkert många ställer. Vi som arbetar i äldreomsorgen strävar alltid efter att förbättra vår verksamhet och att våra äldre ska uppleva att de får en god omsorg och vård. Genom värdighetsgarantierna gör vi det tydligt för äldre, anhöriga och medborgare, vilka förväntningar de kan ha i mötet med äldreomsorgens personal. Värdighetsgarantierna ska ständigt vara levande i det dagliga mötet mellan personal och den äldre.
Genom att ha ett gott bemötande, se till att våra äldre känner trygghet, ge möjlighet till inflytande och delaktighet samt skapa förutsättningar för en meningsfull vardag, är vår förhoppning att vi tillsammans skapar en god och bra äldreomsorg i Borås Stad.
Den 11 november 2013 skickades det förslag som tagits fram på värdighetsgarantier ut på remiss till berörda nämnder och intresseorganisationer för yttrande.


/Christina Sabel
Verksamhetsutvecklare
Kommungemensam Äldre- och Funktionshinderverksamhet
Stadsdelsnämnden Öster

tisdag 26 november 2013

Klimatförhandlingarna snubblar vidare - dags att ta ett steg själv


Velande i klimatförhandlingar får konsekvenser - en paradisnation är i nöd
De nyligen avslutade klimatförhandlingarna i Warszawa, Polen, fick mig att tänka på en person som jag hade förmånen att intervjua för några år sedan, Maeed Zahir, från Maldiverna i Indiska oceanen.

I korthet gick intervjun gick ut på att få veta hur Maldiverna påverkas av pågående klimatförändringar och hur de anpassade sig för vad som komma skall. Maldiverna är en ögrupp bestående av ett 1000-tal öar, och den högsta punkten är 2,5 meter ovan havsytan. De är, inte helt oväntat, oerhört känsliga för en höjning av havsnivån, något som nu händer på grund av en ökad temperatur i såväl atmosfär som hav på jorden. 

Frågan är hur Maeed och hans landsmän upplever de återkommande och misslyckade klimatförhandlingarna, samtidigt som deras nation bokstavligen håller på att spolas bort av havet? Ja, tänk er själva hur ni skulle resonera om Sverige var på väg att raderas bort, samtidigt som politiker runt om i världen går på möte efter möte om klimatförändringarna, förändringar som är ett resultat av människans förbränning av fossila bränslen. Och. Det enda som makthavarna kommer överens om är att det finns ett hot och att det ska bokas ett nytt möte om detta. Kanske lite raljerande, men rent konkret så har inte mycket hänt i världen för att förbättra situationen för Maldivernas innevånare. Ska det hända något, så får vi inse fakta, det är du och jag som måste ta steget. Var ett föredöme - minska din klimatpåverkan genom ditt sätt att leva, och ställ krav på dina politiker (eller bli politiker själv) att agera.

I vision Borås 2025 finns det mål för hur Borås ska vara; för människor, med människor, i samklang med naturen - låt det också bli ett mål för hur Maeed och hans landsmän ska ha det i framtiden.

Johan Linderstad, miljökommunikatör, Miljöförvaltningen

måndag 25 november 2013

Från teori till praktik i Orangeriet

Om några år står Orangeriet klart i Stadsparken som ett landmärke för Borås väg mot en hållbar utveckling.

Orangeriet ska sjuda av aktiviteter och bjuda in till såväl avskilt reflekterande som livliga debatter. 
Idag har en arbetsgrupp workshoppat utifrån konceptet "Design med omtanke". Orangeriet ska ju genomsyras av hållbarhet såväl i utformning, funktion, innehåll, bemötande som utbud i caféet.

Att verkligen få in hållbarhetsaspekterna i allt är en verklig utmaning som jag skrivit om tidigare här i bloggen. Vi kan inte främja en hållbar utveckling om vi inte tar hänsyn till alla hållbarhetsdimensionerna i det vi företar oss och Orangeriet blir ett praktiskt exempel att anta denna utmaning. 

Marie Persson, hållbarhetsstrateg, Stadskansliet