onsdag 29 januari 2014

Gemensamt ansvar för barn och unga genom föräldrastöd

Ett målområde i vår vision Borås 2025 är att ”vi tar gemensamt ansvar för barn och unga”. En del i det arbetet innebär att erbjuda alla föräldrar stöd som stärker dem i sin föräldraroll. Hur kan vi göra det? Några av de insatser vi gör är att erbjuda mötesplatser för föräldrar, såsom öppna förskolor, aktiviteter på biblioteken och familjecentraler. I dagarna hade den nyöppnade familjecentralen på Sjöbo invigning och det finns nu en familjecentral i varje stadsdel!

Ett annat sätt att erbjuda föräldrar stöd är genom mer strukturerade föräldrastödsprogram. I Borås har vi sedan flera år arrangerat föräldrakursen COPE, vilken syftar till att stärka föräldrars självförtroende och förbättra samspelet i familjen. Kursen ger föräldrar möjlighet att utbyta erfarenheter med andra föräldrar och ge dem praktiska och konkreta strategier i sitt föräldraskap. Nästa COPE föräldrakurs startar i dagarna. Läs mer om COPE, våra mötesplatser och annat som rör föräldrar och barn på boras.se/foralder


//Åsa Skytt, utvecklingsledare, Fritids- och folkhälsoförvaltningen

tisdag 28 januari 2014

För 3:e året i rad anordnas tävlingen Är du matsmart? på alla grundskolor i Borås

Visste du att…

  • en tredjedel av all mat som produceras i världen slängs istället för att ätas.
  • var femte matkasse vi bär hem slängs istället för att ätas.
  • 10 procent av de rika ländernas klimatutsläpp kommer från mat som produceras men som aldrig äts upp. 
  • ett land som USA har två gånger så mycket mat på hyllorna i butikerna och på restaurangerna än vad som faktiskt behövs för att mätta det amerikanska folket. 
  • världens nästan en miljard människor som går hungriga skulle kunna mättas på mindre än en fjärdedel av all den mat som kastas i USA och Europa.
  • Ungefär 20-40 procent av frukten och grönsakerna i Storbritannien kasseras innan de ens kommit till butiken – mestadels på grund av att de inte har rätt utseende.

Vår mat produceras, transporteras, förädlas och tillagas. För detta krävs mark, vatten, energi och ofta kemikalier – vilket ger en miljöpåverkan. Om maten då slängs istället för att ätas upp har påverkan skett alldeles i onödan.

Matsvinnet är ett såväl ett globalt som ett lokalt problem. Genom att minska matsvinnet i sina kök kan Borås Stad därför göra stor skillnad. Av den orsaken anordnar de tre stadsdelsförvaltningarna tillsammans med Miljöförvaltningen för tredje året i rad tävlingen Är du matsmart? på alla grundskolor i Borås. Tävlingen går av stapeln 24 februari till och med 21 mars och går ut på att minska tallrikssvinnet samt att öka kunskapen hos eleverna om vilken påverkan matsvinnet har på vår miljö och plånbok.

Håll utkik på tävlingens webbsida och Facebook för att se hur det går. Och….kanske är det även ett tillfälle för alla att tänka lite extra på vad som slängs i den svarta påsen. Så var matsmart och ät upp!
Johanna Thorén, miljöutredare, Miljöförvaltningen