måndag 14 januari 2013

Touren fortsätter ...

Borås energi- och miljö har redan idag siktet inställt på Borås 2025. Vi ska vara stolta över vårt energi- och miljöbolag! Bolaget ligger i framkant vad gäller innovation inom energisidan och verkar för en hållbar utveckling där  exempelvis Mobile Info Center är ett praktiskt exempel på hur alla hållbarhetsdimensionern interagerar med varandra.  

Ledningsgruppen har arbetat igenom visionen och dess målområden. Vad gör de redan idag? Hur kan de anta utmaningen att nå Borås 2025? Efter presentationen av det gedigna materialet applåderade jag och Annika spontant, vilket engagemang! Helt fantastiskt! VD Gunnar Peters var mycket tydlig med att bolaget  vill öka samarbetet i koncernen Borås - "Vi vill inte jobba ensamma". En roadshow planeras till stadsdelsnämnderna för att tillsammans med dem finna strategier för utvecklingen till en fossilbränslefri stad!

Idag träffade vi ledningsgruppen hos Lokalförsörjningsförvaltningen. Förvaltningschef Lars Nordin berättade att de inom LFF arbetat länge med miljöledningssystem. Själv vet jag att  LFF är mycket framåt vad gäller energieffektivisering, har ett genomgående miljötänk och arbetar med tillgänglighetsanpassning av kommunens lokaler. Det har  redan påbörjat diskussioner på LFF  kring att förändra förstudieinstruktionerna vid planering av lokaler där barn och ungdomar ska vistas. Att lyssna på barns- och ungdomars behov vid planering  såg ledningsgruppen som mycket viktigt. Även funderingar hur de överlag kan påverka den sociala dimensionen för en hållbar utveckling mer generellt i sin verksamhet kom upp.

Ledningsgruppen i LFF ska nu ta fram förslag på tidsplan för implementeringen av visionen inom förvaltningen och även diskutera hur entreprenörerna berörs. Bra där LFF!

Marie Persson, hållbarhetsstrateg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar