torsdag 22 augusti 2013

Visionsarbete med anhöriga i fokus

Vårt arbete att tydliggöra, vidareutveckla och kvalitetssäkra anhörigstödet i Stadsdelsförvaltningen Väster gör vi för att möta medborgarnas olika behov. Bland annat skapar vi gemensamma former och strukturer för att erbjuda invånarna ett likvärdigt anhörigstöd.

Mötesplatser och träffpunker utvecklas ständigt för att ge de anhöriga möjlighet att skapa kontakter med andra i samma situation. Därför försöker vi se till så att de insatser och aktiviteter vi erbjuder ska vara lättillgängliga. Vi vill bryta ensamhet och isolering och jobbar därför för att skapa en stöttande kultur gentemot anhöriga med en förståelse för deras situation. Bland annat pågår ett arbete med att utveckla möjlighet till "egen tid" för att anhöriga ska bli uppmuntrande och avlastade. Det är viktigt att anhöriga känner sig trygga, sedda och bekräftade - att någon lyssnar och ger tid med också frågar hur de mår!

Seki Sinani
Planeringsledare inom äldreomsorgen
Stadsdelsförvaltningen Väster

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar