tisdag 11 december 2012

Byträffar – dialogmöten för lokalt driv på landsbygden!


Projektet ”Kulturlandskap Borås” som drivs av Miljöförvaltningen i Borås har pågått sedan juni 2012. Den viktigaste delen i projektet är just samverkan mellan olika aktörer som markägare, närboende, föreningar och Borås Stad för att arbeta med biologisk mångfald i odlingslandskapet.

Under hösten har ”Kulturlandskap Borås” ordnat tre byträffar i Sköttning/Röl, Hallabron/Dalshestre och Håhult/Vedhult/Äskhult/Skarnhalla. Byträffen i Håhultstrakten har imponerat mest hittills. Vid mötet kom flera konkreta förslag när deltagarna fritt (ur naturvårdssynpunkt) fick önska något för deras by i framtiden:

En biodlare önskade fler uppställningsplatser för bikupor. Flera av granngårdarna ville gärna ha bin och kunde tänka sig att hjälpa till med tillsynen. Kontakter knöts och biodlaren har därefter ansökt från Borås Stads Naturvårdsfond för bidrag till fler bikupor.

Deltagare önskade även starta en gemensamhetsodling tillsammans med grannarna med potatis, grönsaker och blommor. En av gårdarna i Håhult ställde sin obrukade åkermark till förfogande. Planen är att komma igång inför odlingssäsongen 2013. Givetvis med gemensam avslutande skördefest på hösten!

Byträffarna kommer att fortsätta under 2013 och förhoppningsvis leda till fler gemensamma åtgärder för att bibehålla och öka den biologiska mångfalden i odlingslandskapet. 
”Kulturlandskap Borås” är en del i att uppfylla målområde ”Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande” i Borås 2025.

Byträffarna sker inom projektet "Slåttergubbens marker" finansierat av Leader Sjuhärad. Emma Nevander - projektledare Kulturlandskap Borås

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar