fredag 17 maj 2013

Mötesplats - Borås

En av strategierna i vår vision är: "Vi skapar mötesplatser mellan medborgare och Borås Stad där medborgare är medskapare och får ett reellt inflytande på stadens utveckling."  Visste du att det redan idag finns ett antal mötesplatser där du är välkommen att vara med?

Du kan t ex fråga politikerna om det som ligger dig varmast om hjärtat! Du får svar av den politiker som känner sig manad.Det kan vara en representant från den styrande majoriteten eller från oppositionen eller båda. Om du vill kan du ställa din fråga till en speciell politiker.

Du kan också lämna ett förslag till politikerna.  Om du anger ditt namn kan Dd bli kontaktad av en politiker som blir intresserad av ditt förslag. Även om du inte blir kontaktad kan ditt förslag genomföras ändå - om en politiker lägger fram förslaget i en nämnd.

Läs mer om hur du gör här.

Nu fortsätter också Borås Stad arbetet med att slå fast principer för medborgardialogen. Här sägs bland annat att medborgardialog alltid ska användas när de förtroendevalda behöver mer kunskap om boråsarnas vilja. Det handlar också om hur beslut ska fattas efter medborgardialog.


Detta arbete kan du läsa om här.

Ewa Luvö - Kvalitetsstrateg, Stadskansliet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar