tisdag 7 maj 2013

Mötesplats Borås - ett bra exempel att följa

Den 25-26 april, samlades Sveriges ekokommuner till årsmöte inne på Navet Science Centers nya lokaler. Ett årsmöte som var Borås första miljödiplomerade evenemang. 
Under årsmötet presenterade bland annat Borås Stad sitt miljöarbete och det fördes en dialog mellan de 88 medlemskommunerna hur kommunerna kan samverka för att gå från ord till handling. 
Ett exempel på att gå från ord till handling var att Miljö- och konsumentnämnden i Borås Stad gjorde mötet på Navet Science Center till ett arrangemang som uppfyller kraven som ett miljödiplomerat event.
Bara ekologisk och vegetarisk mat serverades
Som miljödiplomerat event togs det ett helhetsgrepp om miljöaspekterna kring årsmötet och en översyn gjordes på resor till och från mötet, boende, mat och avfall. Till exempel så minskades miljöpåverkan genom att det enbart serverades ekologiskt och vegetariskt mat under mötet. Våra gäster genomförde också uppskattade utflykter med miljöfokus, bland annat så genomfördes besök till naturreservatet Rya åsar, samt en vandring längs Viskan med fokus på kemikalier och kulturhistoriska byggnader.
Det genomförs åtskilliga möten och events i Borås, och ska Borås ha målsättningen att bli en ledande miljökommun är det bland annat rimligt att det ska vara lätt för våra besökare till våra arrangemang att göra rätt. 

Så – vem blir nästa arrangör i Borås att ta hänsyn till miljöaspekterna över sitt möte/event?
Johan Linderstad, miljökommunikatör, MiljöförvaltningenInga kommentarer:

Skicka en kommentar