måndag 21 januari 2013

Borås Energi och Miljö på väg mot Borås 2025


Under december månad har vi på Borås Energi och Miljö satt oss in i Borås Stads vision 2025. 

Arbetet påbörjades med att ledningsgruppen gick igenom visionen och tecknade ned allt som vi gör idag och som vi tycker matchar visionen och sedan tog vi fram en aktivitetslista med saker som vi kan förstärka för att gå ännu mer i takt med övergripande vision.    

Borås Energi och Miljö har sedan tidigare antagit visionen; ”Samarbete, engagemang och kunskap får en hållbar framtid” och den stämmer väl överens med stadens vision.   

Exempel på projekt/aktiviteter som vi arbetar med i dag och som vi tycker stämmer väl med visionen är bland annat, vårt engagemang i Kretsloppsveckan, Borås Rent och Snyggt, Återbruket, internationella aktiviteter (Waste Recovery), ungdomssatsning tillsammans med Navet Science Center. 

Sedan arbetar vi med många strategiska projekt som exempelvis Borås nya avfallsplan, Energi och Miljöcenter™, projekt som kommer ha stor påverkan på Borås i framtiden. Därför är det viktigt att vi har stadens vision framför oss då vi planerar för framtiden.   

Jonas Holmberg, kommunikationschef Borås Energi och Miljö

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar