fredag 28 december 2012

Vad är hållbar utveckling?

Kerstin Elias, från White Arkitekter, berättar om hur begreppet har använts historiskt för att ge oss en förståelse för var vi befinner oss idag. I ett perspektiv som delvis sträcker sig 40 år tillbaka i tiden talar hon om synsättet på hållbarhet i FN, EU och Sverige har utvecklats och förändrats. Mycket förenklat har utvecklingen gått från att hållbarhet mest har handlat om miljöfrågor till att spänna över flera olika områden där den mänskliga, sociala aspekten finns med som en viktig del //Ewa Luvö - Kvalitetsstrateg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar