tisdag 26 mars 2013

Snart är det dags att Ta Steget att Ta Steget!Härom veckan fick jag veta att nästan hälften av Borås invånare mellan 16 och 84 år räknas som överöverviktiga eller feta. (Källa FHI, Hälsa på lika villkor 2007, 2011) Samtidigt är ungefär hälften av resorna som görs med bil under fem kilometer. Teoretiskt skulle en stor del av dessa kunna bytas ut mot exempelvis cykel och gång. Något som skulle bidra till mer rörelse i vardagen. Att röra sig är både bra för kroppen och knoppen!

Under hösten 2012 har Borås Stad medverkat i ett regionalt samarbetsprojekt. Cirka 700 invånare har fått hem information i brevlådan om vilka möjligheter det finns att resa hållbart i kommunen och regionen. Under våren kontaktas cirka 3 000 hushåll och ges personlig reserådgivning och tips på hur man kan resa hållbart. Dessa projekt sker i samband med satsningarna inom Västsvenska paketet. Även i Borås kommer ske en rad satsningar under året inte minst för att förbättra för cyklister. Mer information på boras.se/hallbararesor. 

Internt driver Borås Stad kampanjen Ta Steget, en hälsokampanj för oss alla anställda! 
Kampanjen pågår 8 april till 12 maj. Därför vill jag uppmana alla som funderar på att Ta Steget att Ta Steget! Kanske har just Du möjlighet att byta ut exempelvis bilresan till jobbet mot en cykeltur? Eller kan du ställa bilen på pendelparkeringen och ta bussen? Även kollektivtrafikresenärer rör sig i snitt mer än bilisten! Kanske kan du gå eller cykla till något möte du ska på närmsta tiden? Många sträckor är faktiskt kortare än vad vi tror. En 20-minuters cykeltur tar dig nästan överallt i centrala Borås.
Ta chansen att skaffa Nya Vägvanor och mixa fritt buss, cykla, gå, egen bil och samåka. Våga bli en flexibilist! Att ställa bilen en dag i veckan ger positiva synergieffekter. Oavsett om du rör dig för din egen hälsa, ekonomi skull eller bara för att det är roligt.
Läs mer om Borås Stads arbete för hållbara transporter på www.boras.se/hallbararesor och i Miljörapporten 2012 som snart ges ut.

Johanna Johansson - miljöutredare Miljökommunikation

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar