fredag 26 april 2013

Inflytande för elever


På Skolutvecklingsdagarna 2013 i Lundsbrunn fick Anna Stenström, utvecklingsledare kommungemensam utvecklingsenhet för skolan och jag själv äran att hålla ett pass om inflytande i skolan. Syftet var att påbörja implementering av inflytandeplanen för skolan och diskutera resultat från enkäten Lupp, lokal uppföljning av ungdomspolitiken.

I Borås Stads budget 2013 står det att: ” Barn/elever och föräldrar ska få en reell möjlighet att påverka planering, innehåll och utformning av verksamheten. Varje stadsdelsnämnd ska tillse att respektive skola finner former för detta. ” Och enligt barnkonventionens artikel 12 ska alla barn ha rätt att uttrycka sina åsikter och få dessa tillvaratagna när det gäller beslut som berör barn. Detta är bara två av många fler skrivningar på både nationell och lokal nivå som förpliktigar oss att arbeta med att skapa förutsättningar och möjligheter för barns och ungas inflytande.

Idag kom vi en bit längre på vägen genom att prata om hur vi kan skapa bästa möjliga förutsättningar för elever. Tanken är också att områdescheferna för skolan och rektorerna ska ta med sig materialet hem och arbeta vidare med detta i sina personalgrupper. För det viktigaste av allt är att hålla arbetet levande, jag tror vi lyckades nå ut med det budskapet!

Nu packar vi ihop och åker hem till Borås för ikväll är det äntligen dags att fira invigningen av Brygghuset!

En klassiker som vi skrattade till :-)Sakiba Ekic - Ungdomsstrateg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar