torsdag 18 juli 2013

Olle Augustsson - en klok ung man och hans tankar om Borås Stad


Under fyra veckor har jag feriearbetat på staben inom Stadsdelsförvaltningen Norr och redan från dag ett har jag blivit bemött på ett öppet och ärligt sätt. Jag är väldigt nöjd och satsningen på feriearbetet i Borås Stad är otroligt gynnsam. Jag har haft två feriearbeten och det har gett mig kontraster mellan två olika arbetsplatser vilket kan gynna min förmåga att kunna anpassa mig. Det ger mig även en chans att få erfarenhet av arbete och omdömen från arbetsgivare även om arbetslösheten bland unga i Sverige idag är väldigt hög. Visserligen går jag miste om erfarenheten av att kämpa för ett jobb (att skriva CV, intervjuer mm) men det är en annan femma jag får handskas med senare i livet och jag fokuserar helst av allt på det positiva med feriearbete.

I Borås Stads framtidsvision 2025 kan man läsa att ”när ungdomar får känslan av att kunna påverka stärker inte det endast deras självkänsla utan väcker också lust att lära och engagera sig i samhället”

När jag läser detta slår tanken mig att det är min generation som i framtiden kommer leda samhället. Generationen som styr i närvarande stund kommer faktiskt att försvinna i sinom tid och om min generation inte lär sig och skapar intresse för påverkan blir det svårare att leda vårt samhälle i rätt riktning. Att upplysa om brister i ett samhälle är en förutsättning för att fortsätta framåt då ingen kan höja sin röst mot något som inte blir uppmärksammat. När jag skriver brister tänker jag på brister som splittrar invånarna. Kvinnoförtryck, misstycket om invandring, hat mot homosexuella osv. 

Jag tror att det är min del av min generation, den okonservativa och nytänkande delen, som kommer att skapa genomgripande förändring och nydaning inom framtida ledarskap. Så om Borås Stad nu är positiv till att ge ungdomar känslan av att kunna påverka och följer upp arbetet kring detta ännu mer, kan det inte gå annat än framåt för vårt samhälle.

/Olle Augustsson, feriearbetare Stadsdelsförvaltningen Norr

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar