onsdag 3 april 2013

Ett säkert vårtecken …


… brukar vara att vi på Fritids- och folkhälsoförvaltningen jobbar med ansökningarna till de så kallade Sociala Samfonderna. Privatpersoner har under åren testamenterat pengar till Borås Stad med olika användningsförbehåll. Avkastningen, som är den som delas ut från de åtta fonderna, uppgår under 2013 till cirka 410 000 kr. Utdelning sker en gång på våren och en gång på hösten.
De sökande har ofta behov av bidrag för merkostnader uppkomna på grund av t.ex. sjukdom, handikapp eller ålder, men också till något som vi kallar för: ”Särskilt behov för särskilt behövande.”
Sökande måste uppfylla två kriterier: de ska vara privatpersoner (inga föreningar) och mantalsskrivna i Borås.
Årets ansökningstid gick ut den 28 mars och vi har fått in ca 220 ansökningar, av dessa är det bara ett fåtal som kommer att få avslag. Spridningen av sökande är ganska väl fördelad över hela Borås och behoven ser olika ut för olika personer. Tyvärr ser vi att behoven och antalet sökande har ökat under åren och att medelåldern har sjunkigt, men fortfarande är det fler kvinnor än män som söker.
Några av de vanligaste ändamålen för sökta medel är bidrag till tandvård, glasögon eller att kunna göra en aktivitet för eller med barnen.

Tillvägagångssättet:
  • Ansökningarna görs på en av förvaltningen framtagen blankett, många önskar få hjälp med att fylla i ansökan.
  • Sammanställning upprättas
  • Varje ansökan gås igenom en och en
  • Underlag för fördelning av bidrag upprättas
  • Fritids- och folkhälsonämnden fattar beslut utifrån detta underlag 
Utbetalning sker via en avi eller direkt till den sökandes bankkonto på våren strax innan midsommar, höstens utbetalning sker strax före jul.


// Annelie Jonsson, fritidskonsulent, Fritids- och folkhälsoförvaltningen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar