tisdag 18 juni 2013

Mat är till för att ätas

Vi gör det alla, kanske inte alltid, och olika mycket, men det händer, det vill säga vi slänger fullt ätbar mat i soporna. Att förklara varför vi slänger mat och i den omfattning vi gör, och vilka konsekvenser det får är inte helt enkelt att förklara. Se därför gärna filmen Waste, som är på engelska men går att få i engelsk textning.

Förhoppningsvis kan filmen, som är sju minuter lång, bringa lite klarhet i ämnet matsvinn, ett ämne som får mer och mer uppmärksamhet både nationellt och globalt. I såväl vision Borås 2025 som i Borås Stads miljömål finns det mål att bland annat verka för effektiviserad energianvändning och arbeta för hållbar konsumtion. Ska det bli verkstad av dessa mål, så måste alla bidra till att uppnå målen. Gör vi det, så kanske filmer av typen Waste blir något vi kan lägga in i hyllfacket - det förgångna.
Johan Linderstad, miljökommunikatör


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar