torsdag 17 oktober 2013

Vi möts i höstens färgprakt


Hur kan vi ta tillvara på det vackra som hösten erbjuder? På en förskola har barnen gjort höstmandalas. Ett härligt sätt att fånga upp flertalet av de målområden förskolan arbetar med. I arbetet finns inslag av matematik, språk, konstruktion, artkunskap, skapandeförmåga, samspel, välbefinnande, motorik, dokumentation och IKT i en härlig kombination.

Idag finns det fem förskolor med naturinspirerande avdelningar i stadsdel Öster. De arbetar med och inspireras av årstidens växlingar för att lära och tillägna sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö.

Jag provade själv att göra en höstmandala i helgen och uppmuntrar alla i hälsoveckans tecken att fånga det vackra i en rolig, lärande och hälsofrämjande aktivitet. Så här blev min, hur blir din?


Förresten, antalet skolor med Grön flagg i Öster ökar. Bara i höst tror vi att ytterligare fem förskolor kommer att klara målen och då är vi uppe i sammanlagt 14 förskolor!

/Malin MolidSvenningsson, områdeschef förskola Stadsdelsförvaltningen Öster

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar