fredag 20 december 2013

Borås sticker ut!

I dag blir blogginlägget i form av ett pressmeddelande:


Borås sticker ut med kurvor som visar uppåt jämfört med Sveriges resultat i den omtalade Pisa-undersökningen. När Sverige som helhet tappar till rekordlåga noteringar i den internationella jämförelsen, är trenden för Borås istället tydligt positiv.

- Det bevisar att vårt strukturerade arbetssätt ger resultat, säger ansvariga kommunal­rådet Lena Palmén (S).
I Pisa-undersökningen visar svenska 15-åringar den sämsta utvecklingen av sina resultat bland alla OECD-länder, och ligger nu under OECD-snittet i alla tre de kunskaps­områden som granskas.
Men en jämförelse med Borås visar en anmärkningsvärd skillnad. När kurvan för riket pekar nedåt eller ligger still, har Borås en kraftig trend uppåt.
Den största försämringen gör Sverige i mattebetygen. Borås däremot ökar andelen elever med godkända betyg ett par procentenheter, och är från ett sämre utgångsläge i den förra granskningen 2009 nu i princip ikapp rikssnittet.
På samma sätt innebär Borås ökning med drygt ett par procentenheter i svenskabetygen att Borås nu är i kapp riket, som visar oförändrade resultat sedan 2009.
- Vi har gjort en särskild satsning på läsning och på matte, påpekar Lena Palmén.
Även för betygen i biologi gör Borås en ökning på flera procentenheter och kör där förbi rikssnittet, som legat stilla sedan 2009.
Sammantaget har riket en svag ökning i andelen elever med fullständiga betyg. Men Borås ökar hela 3,3 procentenheter, och kör även här rejält förbi rikssnittet. För gymnasiebehörighet minskar riket med en dryg procentenhet, medan Borås ökar 2,6 procentenheter och nu ligger marginellt högre än riket.
I elevernas totala meritvärde har riket höjt sig från 209 till 211. Men förbättringen i Borås visar en mycket brantare kurva, från 203 till närmare 211.
Och denna acceleration är bara början på Borås resa. Stadsdelschefen Bo Drysén har frikopplats från andra arbetsuppgifter för att under detta läsår helt ägna sig åt skol­utveckling i projektet ”Lust att lära – möjlighet att lyckas”, som bland annat syftar till att minska lärarnas administrativa arbete och ge mer tid med eleverna i klassrummet.
Ewa Luvö, kvalitetsstrateg, Stadskansliet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar