söndag 24 februari 2013

Borås Stad - bäst i landet!

Ur pressmeddelandet från Borås Stad:

Borås Stad utsågs idag till årets sverigefinska kommun. Utmärkelsen delades ut vid det nationella firandet av sverigefinnarnas dag på Aros Center i Västerås.
Utdelare var Sverigefinländarnas delegation, en paraplyorganisation som företräder sverigefinnarna. Delegationen framhåller i sin motivering att Borås 2010 frivilligt anslöt sig till det finska förvaltningsområdet.
- Och för Borås Stad är det viktigt att ha lyckats åstadkomma så mycket under den korta tiden, gläder sig Paula Wendell, samordnare på Borås Stad.
Borås Stad har under 2012 arbetat systematiskt för att stärka det finska språket, beskriver delegationen i sin motivering för utmärkelsen. Borås har kartlagt de anställdas kompetens i finska och erbjuder olika kurser i finska språket.
Barnomsorgen öppnade hösten 2012 en finskspråkig avdelning och planerar på grund av efterfrågan ytterligare platser. Alla barn som vill ha undervisning i finska får det, beskriver man vidare.
Delegationen tycker att Borås har en väl fungerande äldreomsorg med tre helt finska avdelningar, en finskspråkig biståndshandläggare och aktivitetssamordnare för äldre. Man är också nöjd med hur kommunen har använt statsbidraget i samråd med sverigefinska representanter. Även kulturen nämns i motiveringen med finsk barnteater och två finska gästspel för vuxna på Stadsteatern.  
Utmärkelsen togs emot av Kommunfullmäktiges ordförande Per-Olof Höög och Arbetslivsnämndens ordförande Lars-Åke Johansson, tillsammans med tjänstemännen Hans Johansson och Paula Wendell.
Mer information genom Paula Wendell, verksamhetssamordnare på Arbetslivsförvaltningen i Borås Stad, tfn 0768-88 77 91.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar