tisdag 24 september 2013

Klimatrapport som ger signaler om framtiden


På fredag, den 27 september, kommer världens blickar riktas mot Stockholm, då Förenta Nationernas klimatpanel IPPC (Intergovernmental Panel on Climate Change) släpper en ny klimatrapport. Klimatrapporten lyfter frågor som vad som händer med världens klimat idag, i framtiden och vad kan vi göra åt det? Till klimatrapporten har forskning från bland annat klimatologer, oceanografer, meteorologer och glaciologer studerats. IPCC bedriver ingen egen forskning, vad de gör är att de analyserar och bedömer forskningsresultat och litteratur med anknytning till klimatfrågor. Bedömning och analys ligger sedan till grund för att beskriva kunskapsläget för politiker och ledare runt om i världen, så att de förhoppningsvis kan fatta klimatsmarta beslut.

IPCC har verkat sedan 1988 och för varje rapport som släppts, med ungefär fem års mellanrum, har det tydligare och tydligare framgått att:

1. Människans omfattande användning av först och främst kol, olja och naturgas ökar halten av klimatpåverkande gaser, så kallade växthusgaser, i atmosfären.

2. Högre halt av växthusgaser i atmosfären ökar temperaturen globalt.

3. Högre temperatur i luft och vatten leder i sin tur till fler och kraftigare väderfenomen som stormar, torka, och skyfall.

4. Den globala temperaturhöjningen leder också till havshöjning och smältande isar runt om i världen.

Konsekvenserna av en ökande temperatur ser vi redan idag, bland annat att matproduktionen och tillgången på rent vatten blir lidande och drabbar först och främst de som redan har det svårt idag – de fattiga i tillväxtländerna.

Användningen av fossila bränslen och dess konsekvenser så som ökad global temperatur berör också boråsarna. I vision Borås 2025 framgår det att Borås ska vara en kommun som har en effektiv energianvändning och bara använder förnybar energi. Ett bra och nödvändigt mål, där vi alla behöver bidra, inte minst genom att uppmärksamma frågan så att minskning av växthusgaser finns med på den politiska agendan – både på lokal och global nivå.

Mer information om kommande klimatrapport kan du läsa HÄR och om du vill mäta ditt eget koldioxidutsläpp, den växthusgas som vi släpper ut mest av, som följd av resor, boende och konsumtion, så testa Klimatkontot. Där kan du också få kunskap om vad du kan göra för att minska din klimatpåverkan.

Johan Linderstad, miljökommunikatör på Miljöförvaltningen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar