onsdag 15 januari 2014

Idrottskolan - en fantastisk möjlighet för våra barn.

Borås Idrottsskola har varit igång sedan 1990. I snitt har 250 barn och ca 40 föräldrar anmält sig varje läsår. Det betyder att till hösten 2014, om trenden håller i sig, passerar vi noteringen 6 000 barn och nästan 1 000 föräldrar som varit involverade i Idrottsskolan. En fantastisk siffra! Idrottsskolan skapar möten mellan föräldrar i skolan samt mellan skola och föreningsliv. Varje år generar Idrottsskolan ca 1 000 aktiviteter. Föreningarna står för två tredjedelar av dessa medans frivilliga föräldrar står för den sista tredjedelen. Fritids- och folkhälsoförvaltningens Föreningsenhet sköter administrationen och ser till att barnen och föreningarna får ut det mesta möjliga av träffarna. Idrottsskolan ger en bred grund att stå på inför fortsatt idrottande. Att luras till rörelse genom lek borde appliceras på fler ställen sett ur ett folkhälsoperspektiv. När utbildningen av nya ledare sker trycker vi extra på att föräldrarna ska leka MED barnen. Detta är fortfarande ett mycket viktigt inslag, föräldrarna blir fina ambassadörer för framtida ledare i Idrottsskolan.

Men vi kan göra mycket mer! I dagsläget finns en viss ”övervikt” av anmälningar från några områden. I områden där den socioekonomiska situationen är mer påtaglig kan exempelvis en Idrottsskola göra stor skillnad. Därför gör vi nu stora satsningar för att Idrottsskolan ska nå ut till fler. Målet är att 50 % av alla som börjar årskurs ett också ska börja Idrottsskolan. Det är ett tufft mål. Vi anser dock att fördelarna med att få igång en mötesplats likt denna vida överstiger den arbetsinsats som behövs från vår sida. Idrottsskolan är gemenskap, glädje, rörelse! Över alla gränser.


//Hans Andersson, enhetschef Föreningsenheten, Fritids- och folkhälsoförvaltningen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar