tisdag 12 februari 2013

Nu ska vi rädda Viskan!

Äntligen! Efter tolv år av utredningar och 12 miljoner kronor i utredningskostnader (som staten betalat det mesta av) fick vi till slut se två mycket glädjande beslut i Kommunfullmäktige den 16 augusti 2012:

  • Borås Stad vill vara huvudman för insatser kring att sanera förorenade sediment i Viskan.
  • Borås Stad önskar en så långtgående sanering av Viskan som möjligt som även är långsiktigt hållbar och sker med en teknik som inte medför framtida risker.
Viskan nedströms Borås har fått ta emot föroreningar från staden och från industrin under hela 1900-talet. Garverier, textilfabriker och verkstadsindustrier släppte under decennier ut mer eller mindre orenat avloppsvatten till Viskan. En hel del föroreningar har färdats ända ut till Kattegatt, men en betydande del har stannat på botten av Djupasjön, Guttasjön och Rydboholmsdammarna. De undersökningar som har utförts visar att det finns stora mängder olja, tungmetaller, bekämpningsmedel, dioxiner och andra miljögifter i bottensedimenten.

Nu ska skiten bort! Det återstår förstås mycket arbetet innan det är uppstädat och klart. Det finns färdiga förslag på hur det ska gå till och vad det kan komma att kosta, men det är dessvärre inte bara att köra igång. Borås Stad måste söka tillstånd hos Mark- och miljödomstolen och förhoppningsvis ska det gå vägen. Dessutom kostar det mellan 200 och 400 miljoner kronor. Borås Stad kan söka bidrag från Naturvårdsverket och vi hoppas naturligtvis på ett generöst bidrag från staten!

När är det då klart? Kanske kan vi starta en sanering år 2015 och vara klara 3-4 år senare. Då har vi ju ändå en rätt hyfsad marginal för att leva upp till och bidra till visionen!

På väg mot Djupasjön


Jonas Edin, avdelningschef för miljötillsynsavdelningen, Miljöförvaltningen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar