fredag 15 februari 2013

Nya Mötesplatser

I visionen finns det många skrivningar om möten och mötesplatser. Det handlar om möten mellan människor, över generationer, fysiska mötesplatser men sociala medier är också mötesplatser. Denna bloggen är ju ett exempel på detta :-) 

Mötesplats Sociala Medier 2013


Tema: framtiden

Välkomna till den fjärde upplagan av MSM Borås.
Politiker, forskare och aktörer i sociala medier möts och resonerar kring vad betydelsen av den alltmer ökade kommunikationen via nätet betyder för politiken, offentlig sektor, företag och individen. Mötesplats Sociala Medier 2013 fokuserar på framtidsfrågorna.
Konferensen, som arrangeras av Högskolan i Borås och Borås Stad, hålls på Borås Stadsteaters stora scen.
I samband med konferensen delas det nyinstiftade Sparbanksstiftelsen Sjuhärads sociala medier-pris ut. Priset som är ett stipendium uppmärksammar en person som gjort viktiga insatser ur ett samhällsutvecklingsperspektiv inom sociala medier och uppgår till 100 000 kr. Pristagaren är en av konferensens huvudtalare.

Ewa Luvö - Kvalitetsstrateg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar