fredag 1 februari 2013

Turnérapport: AB Bostäder

 "Visionen är ett bra redskap för att skapa stolthet hos boråsarna" Det uttryckte ledningsgruppen på AB Bostäder med VD:n Sven Liljengren i spetsen. 

Bolaget är kommunens största bostadsbolag. AB Bostäder bedriver ett gediget arbete redan idag i visionens riktning och har länge haft möten mellan människor i fokus. AB Bostäder har ett stort engagemang i de olika bostadsområdena: Stadsdelstorgen: "Det måste finnas såväl en anledning att gå dit och en anledning att stanna kvar", diaolog med föreningar i bostadsområdena, sponsring mm. 

De funderar även i banor om hur de kan stötta för att få igång ett affärsliv på Norrby och hur de kan medverka till att övriga boråsare besöker Hässleholmen. 

De vill gärna bli ännu bättre med att rekrytera feriearbetare från sina stora bostadsområden. AB Bostäder är framåt vad gäller hållbar utveckling ur alla hållbarhetsdimensionerna. 

När det gäller energieffektivisering håller deras renovering ofta passivhusnivå och de är med i "Skåneinitiativet" där de vill klara de nationella målen kring energieffektivisering fyra år tidigare än nationens uppsatta mål. 

"Det är viktigt att kommunens alla verksamheter hänger ihop – alla är vi beroende av ett gott resultat" var den avslutande uppmaningen vi fick med oss från ett mycket spännande möte med AB Bostäders ledningsgrupp. 

Marie Persson, hållbarhetsstrateg

Hässleholmen – ett av AB Bostäders stora områden. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar