måndag 8 april 2013

Politikernas vilja betyder massor

Seroj Ghazarian öppnade våra ögon för hur vi dömer människor med hjälp av förutfattade meningar. 

Oavsett hur hårt vi tjänstemän jobbar för att visionen ska bli verklighet och Borås ska utvecklas på ett hållbart sätt, så kommer vi aldrig nå fram utan en stark politisk vilja.

Därför kan man inte annat än applådera stadsdelschef Malin Aronssons initiativ att ordna två heldagar i visionens tecken för sin nämnd, Stadsdelsnämnden Väster.

Den första dagen fylldes av föreläsningar som omöjligt kunde lämna någon oberörd. Det var Tomas Ries, Försvarshögskolan som pratade om global säkerhet, Lars Lilled som är chef för den sociala dimensionen av Göteborgs vision och Seroj Ghazarian som jobbar med jämställdhet och jämlikhet på Göteborgs Stad som delade med sig av sina insikter.

Det var en tuff framtidsbild som dessa tre föreläsare målade upp. Många i världen håller på att bli rikare vilket är bra. Men när fler får möjlighet att konsumera ökar trycket på miljön samtidigt som de sociala spänningarna ökar. Och om miljön kollapsar kommer även ekonomin kollapsa. Så ser det ut, och det är upp till oss att förebygga kollaps med riktigt bra lösningar!

Förhoppningsvis fulla av nya insikter ägnade politikerna dag två åt att koppla det de lärt sig till Borås vision. Vad de kom fram till har jag ingen aning om, men jag har en stor förhoppning om att vi snart kommer att få veta det genom att följa de politiska beslut som görs i Stadsdelsnämnden Väster.

Annika Klemming, kommunikatör på Stadskansliet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar