onsdag 12 juni 2013

Borås Stad är en Säker och trygg kommun

Några av skälen till att Borås Stad i förra veckan fick utmärkelsen en Säker och Trygg kommun är: Certifierade förskolor, trygghetsvandringar i grundskolorna och att föreningar som ansöker om lokalbidrag måste certifiera sig som Säker och Trygg förening.
För att bli certifierad som Säker och Trygg kommun måste säkerhets- och trygghetsarbete ligga på en hög nivå. Det kanske mest framträdande arbetet görs i våra förskolor. Vi är den enda kommunen i landet där alla förskolor är certifierade, till exempel delas reflexvästar ut till barn och personal.
Borås Stads grundskolor arbetar med trygghetsvandringar. Alla elever i årskurs 5 erbjuds utbildning i hjärt- och lungräddning, första hjälpen och i säker cykling.
De anställda på stadens mobila infocenter arbetar med brand och hemsäkerhet. De anställda i infocentrets har en gedigen bakgrund vilket bland annat innebär att vi kan erbjuda bra information på flera språk såsom till exempel persiska och arabiska. Genom Fixartjänst ges service åt äldre för att förebygga fallolyckor, och en kommunal tjänsteman jobbar heltid med tillgänglighet.
År 1998 blev Borås för första gången, av WHO (Världshälsoorganisationen), utnämnd till en Säker och Trygg kommun. För att behålla utmärkelsen krävs numera en ny ansökan med efterföljande granskning vart femte år. Borås har blivit återcertifierad 2008 och nu på nytt 2013.
Utmärkelsen överräcktes av professor Borge Ytterstad från universitetet i Tromsö som representant för European Safe Community Certifying Centre, och togs emot av Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson.

// Helena Ahlstedt, utvecklingsledare folkhälsa, Fritids- och folkhälsoförvaltningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar