måndag 3 juni 2013

Heja på för för en bättre grundskola

I förmiddags kallade Borås Stad till presskonferens för att berätta om det omfattande handlingsprogram som har tagits fram för att höja kvaliteten inom de kommunala grundskolorna i Borås.

Nu är det inte så att skolorna i Borås är dåliga i en nationell jämförelse. Tvärtom har våra skolor blivit mycket bättre under de senaste åren. Men fortfarande går det varje år ut ett antal elever som inte har tillräckligt bra betyg för att gå vidare till gymnasiet, och det är inte okej! Målet är att alla ska kunna komma in ett nationellt gymnasieprogram.

Den handlingsplan som nu har tagits fram vilar på det målområde i visionen Borås 2025 som heter "Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga".

Bo Drýsen, chef för Stadsdelsförvaltningen Norr, har lett arbetet och han har under våren pratat med ungefär 50 olika referensgrupper inom skolans värld; rektorer, lärare, elevhälsovård, elevråd med flera.

Det är en enorm satsning som ska göras under ett par år framåt, förmodligen unik för Sverige. Fokus och brett samarbete är viktiga ingredienser i det arbete som påbörjas nu och det ska bli så spännande att se vart det tar vägen. Hoppas att ni hejar på allihop så att det tar oss riktigt långt!

Läs gärna pressmeddelandet om ni vill veta mer.

Annika Klemming, kommunikatör, Stadskansliet

Kommunalråden Lena Palmén (S) och Annette Carlson (M)
berättar om handlingsplanen. Foto: Charlotte Ohlsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar