onsdag 6 november 2013

Framtida möten.

För 20 år sedan var vi på våra utvecklingsdagar ofta ute och tittade på andra badanläggningar. Vi ville se hur det såg ut på andra ställen och få inspiration till utveckling. Senare utvecklades det till att pröva andra badanläggningar. Vi ville klämma och känna på vad andra upplevde när de kom till baden. Ännu lite senare kom teambuildningsdagar med i bilden. Vi ville utvecklas som grupp och lära känna varandra. De senaste åren har det kommit ett nytt önskemål från personalen. Vi vill möta badpersonal från andra bad. Vi vill inte längre bara se, känna och klämma på andra bad utan vi vill också möta människorna bakom. Möta badpersonal i deras verklighet och få en inblick i hur deras bad fungerar.

Jag tror att det är samma sak för alla kommunens invånare idag. Vi vill inte längre bara bada, gå på teater eller se på fotboll utan vi vill samtidigt möta andra människor och själva bli mötta medan vi gör det. År 2025 kommer bra mötesplatser att bli en stor och viktig del av kommunens verksamhet. Nu gäller det bara att vi gör oss redo, för våra bad kommer att vara några av de mest besökta mötesplatserna kommunen har.


// Stefan Frisk, Föreståndare, Stadsparksbadet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar