tisdag 5 november 2013

Ge ditt bidrag för ett välkomnande Borås                                                                                                 Foto: Ove Klasson

Det pratas och, inte minst, skrivs om mötesplatser i vision Borås 2025. I vision Borås 2025 går det bland annat läsa att i Borås ska vi verka för fler mötesplatser mellan generationer och kulturer. I visionen står det också att vi ska skapa mötesplatser mellan medborgare och Borås Stad, där medborgarna är medskapare och får ett reellt inflytande på stadens utveckling.   

Det låter fint. Är fint! Men bakom detta ligger en av de viktigaste faktorerna som vi alla har grundläggande behov av – att bli sedda, hörda, bekräftade och tillhöra ett sammanhang. Vilket gäller både på det personliga och på det professionella planet. Här har du möjlighet att göra skillnad. Som medmänniska kan du ta dig tid att lyssna, se folk i ögonen, du behöver inte säga mycket, ett enkelt hej räcker långt. Det gäller i hemmet, på arbetsplatsen, på Sandwalls plats, överallt egentligen – plocka fram medmänskligheten i vardagen. 

Lägger alla lite mer fokus på att se och lyssna, så blir vi alla i förlängningen också sedda och hörda. Det i sin tur leder till att vi kommer närmare ett Borås där du oavsett ålder, kön, kultur, sexuell läggning, funktionshinder känner dig trygg, säker och välkommen   

Johan Linderstad, miljökommunikatör, Miljöförvaltningen


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar