torsdag 7 november 2013

Som vilken annan boråsare som helst


Millennieskiftet, visst känns det som det var igår? Om framtiden går lika snabbt som dåtiden är 2025 snart här. Alltså är det hög tid att arbeta för att nå vision Borås 2025 och som chef inom äldreomsorgen tänker jag såklart framför allt på de äldre boråsarna i detta arbete.

Mina medarbetare möter äldre på en mängd olika arenor, i det egna boendet, på korttidsenheter, på dagverksamheter och träffpunkter. Någon behöver hjälp med städ var 14:e dag medan någon annan behöver hjälp med sin personliga omsorg och har insatser under hela dygnet. De äldre vi möter är ingen homogen massa utan personer med helt unika och skilda behov av stöd och hjälp.

Vår utmaning är att få den äldre boråsaren, oavsett hjälpbehov, att känna sig delaktig och självständig och ha möjlighet att uppnå välmående och livskvalitet som vilken boråsare som helst. Det finns mycket vi kan göra! Vi behöver utveckla samverkansformer mellan olika professioner, över generationer, mellan olika kulturer och traditioner. Vi behöver bli bättre på att samarbeta med frivilligorganisationer och föreningsliv men även kulturliv och vi måste hålla oss i framkant vad gäller ny teknik.

Framtiden är snart här och då är mitt mål att alla äldre i Borås ska känna sig som vilken annan boråsare som helst.
/Cecilia Bothin, tf områdeschef hemtjänst/hemsjukvård, Stadsdelsförvaltningen Öster

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar