torsdag 6 december 2012

Småskalig avfallshantering i Indonesien


Under v 47 besökte representanter från Borås Stad och Borås Energi och Miljö vår partnerkommun Sleman i Indonesien. Sleman är en egen kommun, men en del av den större staden Yogyakarta och ligger på Java. Syftet med resan var att följa upp ett projekt som vi arbetar med i Sleman; City Clusters in Sleman. I Indonesien finns inte den struktur för insamling av avfall som vi har i Sverige och det vi jobbar med är hur de ska kunna samla in och sortera sitt avfall för att kunna använda dem till energi.
 
Här lastas avfallet från fruktmarknaden
ner i en kross och vidare in i biogasanläggningen

Eftersom insamlingsstrukturen inte finns och de inte heller har tillräckligt många bilar som kan hämta avfallet jobbar vi med att hitta småskaliga lösningar för avfallshanteringen. För snart två år sedan invigdes en biogasanläggning på en fruktmarknad i Sleman. Anläggningen ger elektricitet till de familjer som bor och arbetar på fruktmarknaden.  Anläggningen är resultatet av ett tidigare projekt mellan Borås och Sleman och har gett både Borås och Sleman mycket uppmärksamhet.

 I Borås har vi kommit väldigt långt i att återföra soporna till kretsloppet, men också vi har nytta av att byta perspektiv och vi tror att även vi har lärdomar att hämta när det gäller att tänka mer småskaligt.

Universitetet i Sleman, Gadja Madah University, har under detta året gjort en studie i området kring fruktmarknaden för att se om vi det är en bra idé att samla in det organiska avfallet från hushållen runt omkring och tillföra det till biogasanläggingen. Tillsammans med kommunen i Sleman ska vi nu jobba vidare med detta som ett pilotområde.


Kerjasama betyder Samarbete och här hänger skyltar från Borås; Borås Stad och Högskolan, tillsammans med Slemans kommun och universiet och förstås NUTEK och SIDA som finansierade våra insatser och en del i själva investeringen. Sleman, Universitetet och Fruktmarknadskollektivet har betalat stor del av investeringen själva.
Här går våra samarbetspartners. Kvinnorna på bilden är chefen för Slemans avdelning för Regional utveckling och chefen för Universitetets avdelning för avfallsforskning och utbildning.
 Nanna Siewertz Tulinius - Internationell näringslivssamordnare

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar