fredag 7 december 2012

Vad gör oss lyckliga?

Arbetet med att ta fram visionen Borås 2025 startade med ett antal intressanta föreläsningar och en av de som  jag kommer ihåg med glädje var den som John Holmberg, professor i fysisk resursteori på Chalmers, höll.

Hur får vi tio miljarder lyckliga människor på den här planeten? Så inledde han sin föreläsning som handlade om hur vi framställer och gör av med energi och vilka förändringar som måste till för att klara av att uppfylla de behov som framtidens människor kommer att ha. Eftersom energiförbrukningen ökar mer eller mindre linjärt i takt med att våra inkomster ökar, är det nödvändigt att utveckla de förnybara energikällorna samt att öka energieffektiviteten. Det finns väldigt mycket som går att göra för att lösa de energiproblem som ligger framför oss, men då krävs stora satsningar på rätt områden.
Holmberg kopplar forskningen om energiförbrukning och energikällor till forskning om vad som gör människan lycklig, och konstaterar att sådant som gör oss allra mest lyckliga är sådant som inte kräver någon energi.

För att kunna skapa ett hållbart samhälle är det viktigt att någon vågar satsa och vara först med att testa nya lösningar. För det krävs tillit och stort mod.Ewa Luvö - Kvalitetsstrateg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar